ikona pliku pdf

Leki Medycyna Ratunkowa notatki

Dawkowanie leków w Medycynie Ratunkowej


  100 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 100
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 500.52 kB.


Dawkowanie leków w ratownictwie medycznym
- leki ratownika medycznego zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14.01.2009 r.
Nazwa leku Acidium acetylosalicylium 300 mg/tabl. Wskazania
OZW NZK
dorośli 300 mg po 1 mg iv
dzieci 10 µg/kg iv 100 µg/kg it
rozważ podanie co 3-5 minut
Adrenalina 1 mg/1 ml
Wstrząs anafilaktyczny
500 µg im 300 µg-1 mg iv
> 12 lat: 500 µg im 6-12 lat: 300 µg im < 6 lat: 150 µg im 1 µg/kg iv
rozważ podanie co 10-15 minut a w uzasadnionych przypadkach nawet co 5 minut Wstrząs kardiogenny Bradykardia Astma
0,05 μg do 0,5 μg/kg/min. wlew iv
jako wazopresor
-
2-10 µg/min iv 300 µg sc 500 µg iv. max 3 mg
20 µg/kg iv
lek podawać do uzyskania oczekiwanego efektu rozważ podanie trzykrotnie co 20 minut Bradykardia rozważ podanie co 5 minut do dawki maksymalnej 3 mg
Atropina 1 mg/1 ml
Zatrucie insektycydami fosforoorganicznymi, zatrucie lekami cholinomimetycznymi. zatrucie grzybami zawierającymi muskarynę
1-2 mg iv, im
rozważ podanie co 5-60 minut do zaniku objawów zatrucia do dawki maksymalnej 100 mg/24h
50 µg/kg iv im
rozważ podanie co 10-30 minut do zaniku objawów zatrucia
NZK
Migotanie komór Częstoskurcz komorowy torsades de pointes
300 mg iv 150 mg iv 300 mg iv w ciągu 10-20 min
rozważ podanie po kolejnej kardiowersji 900 mg /24h
5 mg/kg iv
Amiodaron 150 mg/5 ml
Tachykardia z tętnem po 3 kardiowersjach Tachykardia komorowa z tętnem
-
300 mg iv w ciągu 20-60 min
rozważ podanie 900 mg /24h
Captoprilum 12,5/tabl. Clemastin 2 mg/2 ml Clonozepam 1 mg/1 ml Diazepam 10 mg/2 ml
12,5-25 mg po
Kryza nadciśnieniowa Dawka maksymalna 50 mg /24h Wstrząs anafilaktyczny Drgawki, sedacja Drgawki, sedacja
2 mg im, 2 mg w 5 ml iv
200-750 µg/kg iv, im
Dawka maksymalna 2 mg/24h
1 mg iv 10-20 mg iv
500 µg iv 200-300 µg/kg iv
rozważ podanie po kolejnej po 30-60 minuty
Dawkowanie leków w ratownictwie medycznym
- leki ratownika medycznego zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14.01.2009 r.
Nazwa leku
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 500.52 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!