plik doc

stan pacjenta

stan pacjenta
"Stan ogólny pacjenta stabilny, wydolny krążeniowo i oddechowo, dolegliwości nie zgłasza, kontakt logiczny dobry, leczenie i zlecenia zgodnie z kartą zleceń" Amelia S., lat 95, pochodząca z Kalisza został przyjęta do Domu Pomocy Społecznej 12.07.2006r. Przyjęta z rozpoznaniem Otępienia starczego typu Alzheimer. U obserwowanej stwierdza się całkowitą zależność od drugiej osoby. Mieszkanka nie jest w stanie wykonywać czynności życia codziennego. Nie potrafi wykąpać się sam...

plik doc

Choroba jako sytuacja trudna dla pacjenta i jego rodziny

Choroba jako sytuacja trudna dla pacjenta i jego rodziny
Choroba jako sytuacja trudna dla pacjenta i jego rodziny             Wstęp       Tematem pracy jest stan choroby jako sytuacja trudna dla pacjenta i jego rodziny. Na kolejnych stronach rozważę, w jaki sposób rozumiana jest choroba, jak również zastanowię się, jak pojawienie się choroby u człowieka wpływa na jego życie oraz funkcjonowanie rodziny. Zanalizuję etapy radzenia sobi...

plik docx

chirurgia

chirurgia + objawy

SCHEMAT ZBIERANIA WYWIADU MEDYCZNEGO

DANE OSOBOWE   - nazwisko i imię             - płeć              - wiek            - data przyjęcia chorego do szpitala GŁÓWNE DOLEGLIWOŚCI - Przyczyna zgłoszenia się do szpitala         - Ważniejsze zauważone przez chorego objawy - Przybliżony czas wystąpienia pierwszych objawów       - Dynamika choroby       - Cechy zgłaszanych objawów DOTYCHCZASOW...