ikona pliku doc

Lęk w ujęciu różnych koncepcji psychologicznych notatki

Referat na temat lęku, opisany jest on w oparciu o różne koncepcje psychologiczne.


  160 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 160
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37.50 kB.


TEMAT: Lęk w ujęciu różnych teorii psychologicznych.
      Jak podaje Spencer A. Rathus w „Psychologii współczesnej” lęk to „stan psychiczny cechujący się napięciem, obawą, strachem i poczuciem zagrożenia”. To uczucie znane jest wszystkim ludziom i nierozerwalnie wiąże się z naszym życiem. Zdolność przeżywania lęku jest warunkiem do zachowania zdrowia i życia; pełni on również funkcję alarmu i ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Chociaż lęk jest częścią naszego życia, to nie jesteśmy go nieustannie świadomi. Jest on jednak cały czas obecny w naszej podświadomości i może się w każdej chwili ujawnić w różnej formie, ponieważ każdy człowiek przeżywa go na swój własny, indywidualny sposób. Istnieje więc tylko lęk konkretnego człowieka, zawsze indywidualnie nacechowany, mimo wszelkich podobieństw w przeżywaniu go przez różne osoby. Ten osobisty lęk ma ścisły związek z indywidualnymi okolicznościami naszego życia.
Twórca psychoanalizy, Zygmunt Freud, wyróżnił trzy grupy reakcji lękowych. Pierwsza z nich to lęk realny, który jest reakcją na zewnętrzne niebezpieczeństwo, motywuje on do podjęcia jakiegoś działania. Druga grupa to lęk neurotyczny, który określa się także jako „lęk w stanie lotnym”. Jest to obawa, że popędy wymkną się spod kontroli i zrobi się coś, za co poniesie się karę. To lęk irracjonalny, gdyż nie wiąże się z realnym zagrożeniem i jest nieproporcjonalny, ale ma podstawę w rzeczywistości, ponieważ świat karze za działanie impulsywne. Trzecią grupą wyróżnioną przez Freuda jest lęk moralny, czyli obawa przed własnym sumieniem. Wywołać go może nawet sama myśl o dokonaniu czyny sprzecznego z normami społecznymi lub zasadami, według których zostało się wychowanym. Teoria psychoanalityczna zwraca uwagę na uniwersalny charakter lęku jako nieuniknionego skutku wszystkich nierozwiązanych konfliktów neurotycznych. Lękowi, jako reakc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!