ikona pliku docx

lęk - rodzaje, definicja notatki

rodzaje, definicja


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,50 kB.


LĘK, DEFINICJA, RODZAJE, WYSTEPOWANIE W ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH, POSTĘPOWANIE PSYCHICZNE

Pielęgniarstwo semestr V, rok III

Wykonała :

PLAN PRACY :

1.Definicja lęku

2.Rodzaje lęku

3. Zaburzenia somatyczne związane z lękiem

4. Leczenie zaburzeń lękowych

5.Postepowanie psychiczne

Lęk negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.

Lęk staje się patologiczny gdy stale dominuje w zachowaniu, gdy nie pozwala na swobodę, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Reakcje lękowe tracą swoją przystosowawczą funkcję i są nieadekwatne do bodźców, a niepokój wywołują sytuacje nie mające znamion zagrożenia.

Rodzaje lęków:

• Zespół lęku uogólnionego

• Zespół lęku napadowego (napady paniki)

• Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (zespół natręctw)

• Fobie proste

• Fobia społeczna

• Zespół stresu pourazowego

Zespół lęku uogólnionego

W okresie całego życia zespół lęku uogólnionego występuje u około 5% ludzi, zaburzenie

jest dwukrotnie częstsze u kobiet, niż u mężczyzn. Najważniejszym objawem

zaburzenia jest występujące przewlekle zamartwianie się, „tworzenie katastroficznych

scenariuszy” jak to często określają pacjenci. Niemal każda sytuacja

z codziennego życia może stać się przyczyną rozważań co to będzie, co może się

nie udać, co się stanie jeśli coś się stanie itd. Przedmiotem zmartwienia bywa bardzo

często zdrowie członków rodziny i własne, ewentualne problemy finansowe,

ale także sprawy drobne, jak ryzyko spóźnienia się na spotkanie. Zamartwianiu się

towarzyszy stałe, nurtujące poczucie wewnętrznego niepokoju (niemożność znalezienia

sobie miejsca), drażliwość, zaburzenia snu i napięcie mięśni, odczuwane jako

fizyczna bolesność kończyn, karku lub głowy. Uspokojenie się w jednej sprawie

nic nie pomaga, ponieważ natychmiast powstaje nowe zmartwienie, stąd starania bliskich, aby uspokoić osobę chorą zwykle spełzają na niczym.

Zespół lęku napadowego

Częstość występowania zespołu lęku napadowego szacuje się na 1,5 do 3,0%. Zaburzenie

występuje 2-3 krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Zespół lęku napadowego

jest chyba najbardziej dramatycznym zaburzeniem lękowym. Podczas

napadu paniki pacjenci mają poczucie bardzo ciężkiej choroby, umierania, domagają

się natychmiastowej pomocy, wzywają pogotowie, pojawiają się w izbach

przyjęć szpitali. Napadowi lęku towarzyszą zwykle duszności, poczucie zaburzeń

rytmu serca, pocenie się, ucisk w gardle, chęć ucieczki. Sam napad, choć niezwykle

dramatyczny, trwa zwykle krótko od kilku do kilkunastu minut i początkowo

ustępuje całkowicie bez śladu, jednak w miarę trwania choroby napady występują

coraz częściej, niekiedy kilka, kilkanaście razy dziennie, a w okresach między napadami

chorzy z niepokojem i napięciem oczekują następnego epizodu. Na tym

etapie choroby przebieg zespołu lęku napadowego zaczyna przypominać zespół

lęku uogólnionego.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne jest znane lepiej jako zespół natręctw.W ciągu

całego życia zaburzenie to występuje u około 3% osób, jest tak samo częste

u kobiet i u mężczyzn, choć u mężczyzn rozpoczyna się zwykle wcześniej. Podstawowe objawy tego zaburzenia to myśli natrętne (obsesje) i czynności natrętne

(kompulsje). Myśli natrętne występują zawsze, czynności natrętne mogą im towarzyszyć, ale może także ich nie być. Myśli natrętne to bardzo szczególny i dziwny objaw. Osoba, u której występują zdaje sobie zawsze sprawę, że są to myśli

chore, nie akceptuje ich i nie chce ich mieć, a mimo to, nie jest w stanie kontrolować

ich występowania. Treść myśli natrętnych może być bardzo różna. Najczęstsze

są obawy przed zabrudzeniem, przed zrobieniem krzywdy, najczęściej

osobie bliskiej i najbardziej kochanej, a także przed utratą kontroli, możliwością

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!