ikona pliku doc

Lasery-pwr notatki

lasery


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 894.00 kB.


Podstawy Działania Laserów
Iwona Hołowacz
1. Wstęp
Historia zastosowania lasera w medycynie sięga niemal czasów wynalezienia lasera. Pierwszy laser został zbudowany w 1960 r. przez Teodora Maimana, był to laser rubinowy o długości fali 694 nm. Następne lata przyniosły szybki rozwój laserów gazowych i barwnikowych. Już w 1964 roku Goldman zastosował lasery w dermatologii. Słowo "Laser" jest akronimem od słów "Light Amplification by Stimulation Emision of Radiation”, czyli wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania.Światło laserowe posiada wiele bardzo szczególnych właściwości: monochromatyczność, spójność czasową i przestrzenną, dużą gęstość mocy oraz uzyskanie bardzo krótkich impulsów. Dzieki temu możemy wykorzystywać promieniowanie laserowe w medycynie w sposób kontrolowany i precyzyjny [
] TRÄGER F. (ed.), Handbook of Lasers and Optics, Springer, Berlin, 2007].
2. Zasady działania lasera
2.1. Fizyka laserów
Podstawą działania lasera są zjawiska absorpcji i emisji (). Atomy, molekuły czy jony, które sa elementami aktywnymi w procesach wzmacniania promieniowania, moga znajdować się w różnych dyskretnych poziomach energetycznych. Jeżeli na układ, który znajduje się w stanie równowagi termodynamicznej zadziałamy energią pola elektromagnetycznego następuje apsorpcja wymuszona.W wyniku, czego atom lub cząsteczka zostaja przeniesione ze stanu podstawowego E0 do stanu E1 o wyszszej energii. Elementy wzbudzone na drodze emisji spontanicznej przechodzą w stan energetycznie niższy, emitując foton o energii E = h, gdzie E jest różnica energii pomiędzy pozionmami E1 i E0,  to częstotliwośc fotonu i h – stała Plancka. Emisja spontaniczna to zjawisko kwantowe, zachodząca w zakresie światła widzialnego nosi nazwę luminescencji lub fluorescencji (przejscie zachodzi między stanami o takiej samej multipletowości spinowej) lub fosforescencji (stan poczatkowy i
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 894.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!