ikona pliku docx

Łąkarstwo, wykład 1, prof. dr hab. inż. Mirosław Kasperczyk notatki

hvyu


  220 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 220
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 122.08 kB.


prof. dr hab. inż. Mirosław Kasperczyk

28.02.10 - wykład 1

Łąkarstwo - zbiorowisko porośnięte roślinnością trwałą, gdzie dominują trawy

Zbiorowiska trawiaste to trzy grupy:

trawy 60%

motylkowe 15 - 20%

inne dwuliścienne chwasty i zioła ok. 20% (mniszek - żółciopędny, dobry w niedużych il., krwawnik - dobry dla piskląt, bo ma dużo skł. min.)

Zbiorowiska trawiaste to 2/3 lądów świata. Mają bardzo długi okres wegetacji. Pochłaniają 35 - 40 t/ha CO2. W Polsce w roku 1920 było 4,5mln ha łąk, obecnie jest tylko 2,2mln ha użytków zielonych, w tym 850 - 900 tys. ha pastwisk.

W powierzchni użytków rolnych użytki zielone zajmują 27,5% (PL). Użytki zielone dają średni plon 6 t/ha SM (640 kg/ha białka strawnego), z kolei plon możliwy jaki można by uzyskać wynosi 10 t/ha SM. Pod względem plonu białka ustępują tylko motylkowatym.

Rejony rozmieszczenia użytków zielonych w PL:

płd. 30  -70%

płn. - wsch. 30 - 40%

śr. i śr. - płn

reszta kraju ok. 21%

Pod względem produktywności użytki zielone (z) dzielimy na:

1z: wysokoproduktywne, użytki db i bdb, klasa I i II bonitacyjna (1,8 - 1,9%)

2z: gleby klasy III i IV (56%)

3z: słabe, gleby klasy V i VI, rozpoczyna się sukcesja (ok. 42%)

Koszt 1 j.o. w paszach (wg. Instytutu Ekonomiki Rolnej):

ruń pastwiskowa: 1

kiszonka: 1,8

siano łąkowe: 2,3

siano z motylkowych: 2,8

buraki pastewne: 3,8

zboża: 5,3

W produkcji roślinnej połowa kosztów przypada na nawożenie (40 - 60%), paliwo pochłania ok. 23% kosztów.

Średnio 1ha produkcji roślinnej pokrywa zapotrzebowanie 17,5 osób. Na jedną osobę przypada 590m2

Większość użytków zielonych ma pochodzenie antropogeniczne - nie koszone ulegają zalesieniu. Koszone tylko raz do roku są odnawialne i samowystarczalne.

Łąki nie ulegają zarastaniu na górskich halach i na terenach podmokłych.

Ekosystem - obszar, gdzie przebiega zamiana całej materii organicznej w części ożywionej i nieożywionej.

Cechy zbiorowisk trawiastych:

wielogatunkowość świata roślinnego i zwierzęcego

silne zagęszczenie (darń): na 1m2 nawet do 2 tys. pędów generatywnych

funkcja ekologiczna - bariera przeciw degradacji środowiska

12.02.10 - wykład 2

„Typologiczny podział użytków zielonych”

Zmniejszenie pow. użytków zielonych spowodowane jest przez:

spadek pogłowia zwierząt (niekorzystna relacja między ceną skupu żywca do cen środków produkcji)

niedostateczne i bardzo ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (niskie plony kiszonki i siana)

w większym stopniu wykorzystanie użytków zielonych do produkcji siana

ok. 50% użytków zielonych w Polsce jest zaniedbana i zdegradowana

Podział użytków zielonych:

łąki niżowe dolinowe: położone w strefach do 100m n.p.m., wyłącznie w naturalnych dolinach i pradolinach, torfowiskach niskich, obniżeniach

łąki niżowe pozadolinowe: 100 - 300m n.p.m., na wypiętrzeniach i skłonach, gdzie nie ma zasilenia wodami gruntowymi

łąki terenów górzystych: powyżej 300m n.p.m., w tym region pogórza (do 500m)

Górskie użytki zielone: 

powyżej 300 m n.p.m. użytki zielone zajmują w Polsce obszar około 400 tys. ha

w strefie 300-500 m n.p.m. znajduje się 63% powierzchni użytków zielonych.

w strefie górskiej 500-1000 m n.p.m. udział użytków zielonych około 24%.

powyżej 1000 m n.p.m. (strefa wysokogórska) górskie użytki zielone występują wyłącznie w Karpatach, gdzie stanowią niecałe 3% o...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 122.08 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!