ikona pliku doc

łacina czasowniki notatki

czasowniki prawo podstawa


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 78,00 kB.


Słowo
Znaczenie
Tłumaczenie
Własna wersja tłumaczenia
Wersja do porównania
Adopto, –are
- adoptować
Adaptabantur
Byli adoptowani
condemno, -are
- oskarżam
Condemnaberis
Będziesz oskarżony
creo, creare
- tworzyć
Creat
Tworzy
damno –are
– szkodzić
Damnabit
Oskarży
guberno, - are
– rządzić
Gubernamus
Rządzimy
interpello, -are
- wzywać
Interpellamini
Jesteście wzywani
investigo – are
- śledzę
Investigor
Jestem śledzony
iuvo, -are
- sprzyjać
Iuvant
Sprzyjają
nego, -are
– zaprzeczać
Negamus
Przeczymy
obligo –are.
– zobowiązać
Obligabatur
Było obowiązujące
servo, -are
- strzec
Servas
Strzeżesz
specto, -are
- oglądam
Spectabimini
Będziecie oglądani
sto, -are
– stoję
Sto
Stoję
supero, -are
– przewyższać
Superabant
Przewyższali
voco, -are
- wołam
Vocabor
Będę zawołany
Constituo - ere
– ustanawiać
Constituitur
Jest ustanawiane
duco, -ere
- prowadzę
Ducebaris
Byłes prowadzony
moneo, -ere
- upominam
Monentur
Są upominani
prehibeo, prohibere
- wzbraniać;
Prohibet
Wzbrania
sedeo, -ere
- siedzę
Sedebant
Siedzieli
timeo, timere
- bać się
Timebunt
Będą bali się
video, videre
- widzieć
Vides
Widzisz
absolvo,-ere
- uwalniam
Absolvo
Uwalniam
ago, -ere
- prowadzić
Agetur
Będzie prowadzony
credo, credere
- wierzyć
credunt
Wierzą
defendo, -ere
- bronię
Defendebant
Bronili
duco, -ere
- prowadzę
diceris
Powiesz
lego, -ere
- czytam
Leguntur
Są czytane
mitto, mittere
- wysyłać
Mittebat
Wysyłał
promitto, -ere
- obiecuję
Promittunt
Obiecują
traho, trahere
- ciąnąć
Trhebantur
Byli ciągnięci
vinco, -ere
- zwyciężam
Vinces
Zwyciężysz
custodio, -ire
– strzec
Custodiebant
Strzegli
finio, -ire
- kończę
Finiunt
Kończą
fugio – ire
– uciekać
Fugit
Ucieka
punio, -ire
- karać
Puniebaris
Byłeś karany
scio, scire
- wiedzieć
Scient
Dowiedzą się
Venio, venire
- przybywać
Veniebat
Przybywał
2
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 78,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!