ikona pliku doc

łacina czasowniki notatki

czsowniki dla odmian z łaciny prawniczej, podstwawa


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 205,50 kB.


Do odmiany
Słowa
Kon.
Skojarzenia
Sum, esse, fui być
Accuso, accusare, accusavi, accusatum oskarżać
1
Adiuvo adiuvare adiuvi, adiutum sprzyjać
1
Appello –are, -avi, -atum nazywać
1
Capto – are, -avi, -atum chwytać
1
Clamo 1 krzyczeć
1
Cogito 1 myśleć
1
Colloco 1 umieścić
1
Condemno, 1 – oskarżać
1
Conservo – 1 – przechowywać, zachowywać;
1
Corono 1 wieńczyć
1
Creo 1 tworzyć
1
Curo, 1 – sprawować pieczę prawną nad kimś
1
Damno -1 – skazywać;
1
Delecto 1 zachwycać się
1
Delego, 1 przekazywać
1
Derogo 1 uchylać
1
Desidero 1 pragnąć, pożądać
1
Devasto 1 - spustoszyć
1
Disputo 1 rozprawiać
1
Do dare dedi datum dawać
1
Dubito, dubitare, dubitavi, dubitatum wątpić
1
Educo 1 wychowywać
1
Erro, errare, erravi erratum błądzić
1
Festino 1 spieszyć się
1
Guberno, 1 rządzić
1
Habito l mieszkać
1
Impero 1 rozkazywać
1
Interpello, 1 - wzywać
1
Interpreto – 1 – wyjaśniać.
1
Intro l
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 205,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!