ikona pliku docx

Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela notatki

pedeutologia


  857 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 857
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,63 kB.


Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela

Chcąc mówić o kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych nauczyciela należy najpierw określić czym oba pojęcia w swej definicji się różnią. Jak pisze M. Olczak „kwalifikacje to zdobyte wykształcenie i wyszkolenie, kompetencje zaś to (…) zdolności do stosowania w praktyce posiadanych kwalifikacji (…).2 Tak więc posiadana wiedza będzie kwalifikacją, a umiejętność  jej wykorzystania kompetencją. Na kwalifikację zawodową składają się także, takie czynniki jak cechy psychofizyczne. Mówiąc o kwalifikacjach zawodowych należy wyodrębnić cztery ich rodzaje: kwalifikacje ponadzawodowe, kwalifikacje ogólnozawodowe, kwalifikacje podstawowe dla zawodu oraz kwalifikacje specjalistyczne.3 Pierwsze z nich charakteryzują się pasją czy poczuciem posłannictwa, są niejako aksjologicznym podejściem do zawodu. Drugie, kwalifikacje ogólnozawodowe są to kwalifikacje instrumentalne, dotyczą pewnego obszaru zawodowego. Trzecie dotyczą podstawowej wiedzy merytorycznej o procesie kształcenia zaś ostatnie kwalifikacje specjalistyczne skupiają się wokół specyficznego charakteru pracy nauczyciela, np. praca nieschematyczna, komunikacyjna itp.

W dzisiejszych czasach dynamiczny rynek wymaga od pracownika nie tylko zdobytej wiedzy, ale także umiejętności szybkiego jej zdobywania, przetwarzania czy posługiwania się nowymi technologiami. Kompetencje zawodowe nauczyciela mają obejmować nie tylko kwalifikację, ale także własną inicjatywę działania czy zaangażowania. Opierając się o artykuł M. Olczak kompetencja to „zdolność skutecznej realizacji określonych zadań związanych z pracą lub osiągania pożądanych wyników”.4 W realizacji zadań nauczyciel zobowiązany jest do posiadania kompetencji związanej z wiedzą, także  z wiedzą techniczną. Wiedza wiąże się to z wykonywaniem konkretnych zadań, czyli tego co pracownik nauczył się i może zastosować w konkretnej sytuacji. Wiedza techniczna natomiast, jest pytaniem o możliwość osiągnięcia celów przez człowieka, np. cele rozumiane jako zamierzone skutki działania, po drugie - rozumiane jako dostarczanie wiadomości o metodach i sposobach osiągania celów, po trzecie rozumiane jako środki i warunki od których zależy osiągnięcie celów.5

Kolejną kompetencją związaną z realizacją zadań jest kompetencja dotycząca umiejętności i zdolności w celu odniesienia sukcesu., np. kompetencje organizacyjne, komunikacyjne, interpersonalne i inne. Jeśli chodzi o nauczyciela mamy na myśli szczególnie wiedzę praktyczno moralną czyli jest to ten rodzaj wiedzy, który osoba nabywa dzięki praktyce komunikacyjnej inaczej dialogu. To dzięki dialogu tworzymy wiedzę, porozumiewamy się, postępujemy, regulujemy swe zasady moralne itp.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!