ikona pliku doc

Kuratela Sądowa notatki

Własne propozycje - która z instytucji w środowisku otwartym spełnia główną rolę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych na przykładzie Kurateli Sądowej


  220 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 220
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 81.50 kB.


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


Praca Zaliczeniowa z przedmiotu „Resocjalizacja w środowisku otwartym”
Własne propozycje - która z instytucji w środowisku otwartym spełnia główną rolę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych na przykładzie Kurateli Sądowej


      Kurator to sługa ludzkości. Tej ludzkości, która cierpi sama i przez swoje błędy powoduje cierpienie innych. Tę właśnie nieszczęśliwą ludzkość – nieszczęśliwą i unieszczęśliwiającą – zmienia i ratuje uświadomiony kurator.
                                                      Viscont Samuel
      Moim zdaniem instytucją w środowisku otwartym spełniającą główną rolę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych jest Kuratela Sądowa, która jest metodą indywidualnych i społecznych oddziaływań wychowawczych w naturalnym środowisku pedagogicznym w celu doprowadzenia do jego poprawy i ukształtowania u podopiecznego prawidłowych cech charakteru. Polska Kuratela Sądowa rozwija się do 25 czerwca 1929 roku – z przerwą na okres wojny i powojenny. 3 marca 1965 roku na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dozór ochronny nad osobami, którym wykonanie kary warunkowo zawieszono lub które warunkowo zwolniono – przy Sądach Wojewódzkich (w referatach penitencjarnych) powołano Kuratorów Zawodowych. 2 kwietnia 1971 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego stało się podstawą do organizacji Kurateli dla dorosłych. Poprzez pojęcie "resocjalizacja" rozumiemy wszelkie oddziaływania wychowawcze na jednostki źle przystosowane a zatem nieprzystosowane do środowiska społecznego. Termin ten obejmuje jednostki z zaburzeniami przystosowania społecznego a także socjalizacji. Dlatego kandydaci na kuratorów moim zdaniem powinni mieć ukończone studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, ponieważ jest to dyscyplina naukowa łącząca zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne. Kuratela Sądowa wedł
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 81.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!