ikona pliku docx

kultura języka notatki

podstawy kultury języka


  390 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 390
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.97 kB.


Kultura języka -wykład 20 h dr Aleksandra Szczepanek

2.X 2010

Język- system znaków służących do komunikacji jest systemem społecznym jest narzucony przekazywany przez pokolenia jest zjawiskiem historycznym niezmiennym, w którym zachodzą procesy zmieniające język jest tworem żywym podlegającym zmianom, pewne formy rozwijają się inne zanikają umierają pewne rzeczy rodzą się zmartwychwstają trzeba śledzić to, co w języku się dzieje jest to system znaków

Znaki- są wszędzie pewna forma, którą spostrzegamy zmysłowo, ale odsyła nas do jakiejś innej treści nie do tej spostrzeganej np. znaki drogowe.Znakami podstawowymi w języku są wyrazy, np. stół jest to forma odbierana słuchem, spółgłoski pojawia się obraz blatu z nogą.

System pozwala znaki łączyć w większe treści gramatyka- reguły łączenia je w zdania, słownictwo-znaki proste.

Komunikacja językowa nie opiera się tylko na systemie, ponieważ język jest abstrakcją.

Norma- zbiór zaakceptowanych przez społeczeństwo reguł systemu, jest modyfikowana.

Rada języka polskiego- obserwacja, wsłuchiwanie decyzja o akceptacji. Norma jest dynamiczna ważne jest to, co zastajemy w języku, zmiany w świecie powodują pytanie czy jest poprawne na ile zachować normy na ile je zmienić.

2 poziomy normy:

 1.  Wzorcowy- obowiązuje czysta modyfikacja w sytuacjach oficjalnych
 2.  Użytkowy w sytuacjach codziennych

W normie są wyjątki od reguły w systemie nie ma np. magister-ka istnieje w systemie normę tworzymy my

Tekst- konkretny, formy poprawne i niepoprawne poziom tekstu.

Akt mowy-, czym jest tekst, komunikat akcja- dzianie się tzn. mówienie, pisanie jest ciężką pracą- musi być ktoś, kto mówi- nadawca, ktoś, kto słucha-odbiorca, komunikat-tekst, musi być kanał, który jest przekaźnikiem od nadawcy do odbiorcy np. fale powietrza, kartka papieru, ekran komputera, kabel telefoniczny zależnie od nośnika musi być kontakt bezpośredni lub pośredni.

Kod- system znaków, słownictwo = gramatyka.

Kontekst- najtrudniejsze w języku- rzeczywistość, o której mówimy, przekładamy rzeczywistość na język, mówiąc coś musimy mieć przekonanie, że jest to dla odbiorcy zrozumiałe, ważne czy dociera do odbiorcy, stosunek odbiorców do nadawców, zakładana przez nadawcę wiedza, o której odbiorca będzie wiedzieć.

Intencja- nie ma aktu mowy bez niej, musimy sobie uświadamiać, co chcemy osiągnąć przez przekaz, decydują o doborze słów, sposobie mówienia i intonacji żeby odbiór był zgodny z zamierzeniem.

Znaczenie pojęcia kultura języka-, czym jest

 1.  K. j. to działalność zmierzająca do doskonalenia języka na różnych poziomach.
 2.  Stopień opanowania, umiejętności posługiwania się językiem, cecha każdego z nas.
 3.  Nauka o k. j.

Postawy wobec języka

Egocentryzm- to, co ja mówię jest poprawne,

Elitarny- tylko formy starej inteligencji.

Patriotyczny- bronić język przed obcymi wpływami.

Spontaniczno- naturalna- coś naturalnego.

Lekceważący- nie obchodzi, nie jest wartością.

Logiczny- precyzyjny bez niejednoznaczności

Perfekcjonizm- walka z błędami.

Umiarkowany liberalizm- zmiany języka.

10.X.2010

Zenon Klemensiewicz- W społecznym interesie leży…

Doroszewski-To jak mówimy pokazuje nasz szacunek do odbiorcy- uważność na język.

Funkcje tekstu-po, co mówimy?

 1.  Niezamierzone- nadawca nie ma świadomości, że informuje.
 2.  Zamierzone- informacyjne- wiem coś i chcę żebyście wiedzieli- opisowo normatywna wypowiedź.
 3.  Nie informacyjne- funkcja sprawcza nie informujemy, lecz zmieniamy rzeczywistość symboliczną.
 4.  Nakłaniająca- mówimy po to żeby nakłonić kogoś do działania, pytanie, zmiana postawy, myślenia, poglądów. Duża moc języka nakłanianie kogoś, kto jest świadomy- perswazja, nieświadomy- manipulacja- reklama, ideologia, polityka.
 5.  Kreatywna- tworzenie przez język czegoś, czego nie było- twórcy, wartość nadrzędna.
 6.  Estetyczna- tworzenie piękna przez język.

Pojęcie błędu językowego- nieświadome i niefunkcjonalne odstępstwo od normy- usankcjonowanej zwyczajem społecznym, ale też autorytetem kulturalnych grup, których uważamy za przedstawicieli pięknego języka- inteligencja humanistyczna, media.

Przyczyny powstawania błędów:

 1.  Bierność myślowa.
 2.  Nieznajomość normy.
 3.  Brak świadomej pracy nad tekstem.
 4.  Stały rozwój języka- zmiany, za którymi nie nadążamy.

Kryteria poprawności językowej:

 1.  Wewnątrz językowe

- niezależne od rzeczywistości tkwiące w samym języku,

- ekonomiczności- to jest dobre, co jest dobre przy najmniejszym wysiłku z naszej strony np. ogólniak- liceum ogólnokształcące,

- likwidować wyjątki, odstępstwa-np. liczebniki zbiorowe i główne, kiedy używać i jak odmieniać,

- wystarczalności języka- mamy jakąś formę nie używajmy innej np. przy zapożyczeniach z obcych języków.

 1.  Zewnątrz językowe- zależne od języka,

- polska forma jest lepsza niż obca, -

- trafność semantyczna to, w jakim stopniu odbiorca nas rozumie zgodnie z tym, co chcemy przekazać,

- stopień rozpowszechnienia uzualne, jeżeli wszyscy Polacy jakoś mówią zgodnie z kierunkiem rozwoju języka,

- autorytetu kulturalnego poleganie na sposobie mówienia przez inteligencję humanistyczną pisarzy, literatura jest wzorem,

- estetyczne błędne jest to, co nam się nie podoba, co jest brzydkie.

Poprawność leksykalna- problem

 1.  Rozwój języka-poprzez

słowotwórcze- jedne słowa tworzone od innych,

- uniwerbyzmy- tworzenie nazw koteczek,

- neosemantyzmy- nowe słowa nowe znaczenie,

- frazeologizmy- takie związki wyrazowe, które właściwie znaczą więcej niż pojedyncze wyrazy,

- zapożyczenia- wyrazy przejmowane z innych języków wg kryteriów

 1.  Ubytki językowe- uniformizacja- gwary różne od języka zacieranie różnic językowych, wyraźne różnice pokoleniowe- ujednolicenie w dół. Reguły są różne, słownictwo zmienia się bardziej niż gramatyka, leksyka- charakteryzuje człowieka umiejscawia w socjalu.

Wskazówki normatywne, czym kierować się czy je...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.97 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!