ikona pliku odt

Kulawik- Poetyka- notatki notatki

Notatki z książki Adama Kulawika, rozdział wersologia


  475 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 475
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30.23 kB.


Adam Kulawik- Poetyka NOTATKI
1. System prozodyjny- to zespół czynników brzmieniowych mowy, tworzony przez intonację, akcent i pauzę, służących do akustycznej delimitacji tekstu. Funkcje tego systemu spełniają się w obrębie zdania, a w zależności od tego, który z elementów stanowi dominantę segmentacyjną, rozróżniamy trzy formacje prozodyjne tekstu: PROZĘ, SKANDOWANIE oraz WIERSZ.
2. Kolon- człon zdania, który zorganizowany jest pod jednym intonemem. Inaczej nazywany zestrojem intonacyjnym. Składniowo jest to na ogół skupienie syntaktyczne.
3. Pauza- zero dźwięku w systemie znaków akustycznych. Przerwa w strumieniu mowy.
4. Zestrój akcentowy- jednostka tekstowa, albo odcinek tekstu organizowany przez akcent wyrazowy.
5. Proklityka- zjawisko prozodyjne, polegające na tym, iż aton, czyli wyraz nieakcentowany poprzedza akcentowany. W przypadku odwrotnym mamy do czynienia z ENKLITYKĄ.
6. Perintegracja- przesunięcie granic jednostek leksykalnych, granic międzywyrazowych.
7. PROZA- czynnik podstawowy stanowi intonacja. Pauza i akcent są natomiast pełnią funkcję wyznaczone przez dominację porządków składniowo- intonacyjnych. W prozodii jest to określony sposób segmentowania tekstu.
8. SKANDOWAIE- dominantę stanowi akcent, który przyporządkowuje sobie pauzę i eliminuję intonację.
9. WIERSZ- to sposób prozodyjnej segmentacji tekstu za pomocą arbitralnie użytych pauz, których tekstową wydolność określają reguły systemu prozodyjnego języka. Jest to struktura prozodyjna tekstu wynikła z jego wierszowej segmentacji. Pauza podporządkowuje sobie akcent i intonację.
10. WERS- odcinek mowy wierszowanej zawarty między dwoma pauzami wersyfikacyjnymi, które są dla niego czynnikiem głównym, istotnym..
11. System wersyfikacyjny- sposób sytuowania arbitralnej pauzy wersyfikacyjnej w stosunku do działów składniowych. Może ona padać pomiędzy człony składniowe- wiersz składniowy, lub w ich obręb
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30.23 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!