ikona pliku doc

Kształcenie ustawiczne dorosłych notatki

Kształcenie dorosłych w nowej rzeczywistości polskiej


  1442 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1442
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 74,00 kB.


Kształcenie dorosłych w nowej rzeczywistości polskiej Rozwój oświaty dorosłych datuje się na XIX, a zwłaszcza na XX wiek. Za inspirację posłużyły ruchy społeczne związane z ideałami Oświecenia, koncentrujące się na kształceniu prostego ludu. Jednakże pierwsze przejawy tego zjawiska można było zaobserwować już w XVIII wieku, kiedy to uniwersytety zaczęły organizować tzw. Wykłady publiczne. Były one kierowane zarówno do ludzi dorosłych, ale również do dzieci i młodzieży. Dopiero gdy szkoła stała się obowiązkowa dla wszystkich dzieci i młodzieży, oświatą ludową zaczęto obejmować ludzi dorosłych. Z czasem te dwa procesy (kształcenie dzieci i młodzieży oraz kształcenie dorosłych) zaczęły rozwijać się niezależnie od siebie, a to za sprawą postępującej profesjonalizacji nauczania szkolnego. Teoria pedagogiki szkolnej coraz bardziej się rozwijała, uwzględniając specyfikę etapów uczenia się dzieci, i co jest zrozumiałe, w coraz mniejszym stopniu mogła być wykorzystywana w oświacie dorosłych. Na uczelniach zaczęły powstawać oddzielne zakłady i katedry zajmujące się kształceniem pedagogów i andragogów. Stało się to konieczne, aby móc tworzyć podstawy profesjonalnej oświaty dorosłych poprzez formułowanie teorii specyficznej dla kształcenia ludzi dorosłych oraz odpowiedniej praktyki. Dynamiczny rozwój tej dziedziny jako zjawiska globalnego nastąpił po II wojnie światowej. por. R. Pachociński, 1998, s. 8-9 Rozważania na temat kształcenia dorosłych należałoby rozpocząć od wyjaśnienia tego, kim właściwie jest osoba dorosła. W powszechnym pojęciu wiek dorosły stanowi zakończenie okresu wzrastania i jego ostateczny cel. Stanie się osoba dojrzałą jest tożsame z tym, ze jednostka posiadła pewną stabilną i ostateczną strukturę. W tym najdłuższym okresie w życiu człowiek ma możliwość dalszego rozwoju i odczuwa wewnętrzn
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 74,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!