ikona pliku doc

Krytyczna liczba Reynoldsa notatki

Sprawozdanie krytyczna liczba Reynoldsa


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 87,00 kB.


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział ...........................................
Kierunek ..........................................
Rok akademicki ..............................
Semestr ...........................................
Ćwiczenia laboratoryjne z Mechaniki Płynów
Ćwiczenie nr ......
Temat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonali:
..……………………….
..……………………….
..……………………….
.………………………..
..……………………….
Data wykonania ćwiczenia……........................
Data przyjęcia sprawozdania………...................
1. Wstęp teoretyczny:
      Stateczność płynu jest ściśle związana z liczbą Reynoldsa. Liczba Reynoldsa wynosi:
gdzie: c – prędkość przepływu
d – wymiar liniowy charakterystyczny dla obszaru przepływu
 - lepkość kinematyczna płynu
Liczba Reynolds’a wyraża stosunek wielkości sił bezwładności do sił lepkości. Podczas przepływu cieczy lepkiej w rurze o przekroju kołowym i skończonej długości wymuszonego przez stałą w czasie różnicy ciśnień p obserwuje się ruchy :
      laminarny, dla Re < Rekr1 , co wiąże się z niestatecznością ruchu nieustalonego. Nieustaloność może być spowodowana zaburzeniami na wejściu rury i niezależnie od ich intensywności tak powstały obszar ruchu nieustalonego będzie znoszony w dół przepływu, aż zostanie z rury usunięty
      turbulentny, Re > Rekr1 ; aby powstał na całej długości rury wystarczą do tego tym mniejsze amplitudy im większa jest różnica Re – Rekr1. W tym sensie przepływ laminarny jest metastabilny, czyli niestateczny w stosunku do zaburzeń o skończonej amplitudzie.
Należy wspomnieć, że lepkość płynu ma działanie stabilizujące przepływ.
Liczby podobieństwa, zwane też liczbami kryterialnymi – to bezwymiarowe współczynniki stosowane w równaniach zachowania, opisujące ukła
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 87,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!