ikona pliku docx

: Krytyczna analiza wybranego doniesienia na temat badań naukowych prowadzonych w pielęgniarstwie notatki


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 14.40 kB.


Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

2017 – 2019

Praca samokształceniowa modułu: I. Humanistyczno – społeczne podstawy specjalizacji Część 5. Praktyka pielęgniarska oparta na faktach.

Temat pracy: Krytyczna analiza wybranego doniesienia na temat badań naukowych prowadzonych w pielęgniarstwie.Imię i nazwisko: Anna Kuchta

Imię i nazwisko wykładowcy modułu: dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula

„Posłuszeństwo” pacjentów związane z antybiotykoterapią – na przykładzie wybranej grupy młodzieży i dorosłych.
Barbara Zając, Marcin Rząca, Marianna Charzyńska-Gula, Agata Krzos
Celem pracy, jaki przyjęli jej autorzy było sprawdzenie poprawności stosowania antybiotyków względem związanych z nim zaleceń. W badaniu wzięło udział 300 respondentów, wśród których znajdowali się uczniowie, studenci oraz osoby powyżej 26. roku życia. Do ich selekcji zastosowano dobór losowy prosty, wykluczając spośród badanych pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów oddziałów szpitalnych i tych przyjmujących antybiotykoterapię. Do analizy statystycznej uzyskanych materiałów wykorzystano nieparametryczny test statystyczny χ² Pearsona, przyjmując iż zależności istotne statystycznie występowały przy wartości p<0,05.
Pierwszym z wniosków, do jakich doszedł zespół autorów był fakt, iż osoby badane stosowały antybiotykoterapię z nieznacznie zmniejszoną częstością względem populacji prezentowanych w innych doniesieniach. Zaobserwowano z kolei występowanie wśród nich wielu zachowań antyzdrowotnych, do których należą: przerywanie leczenia antybiotykami przed wyznaczonym czasem, zmiany przyjmowanych dawek oraz spożywanie alkoholu w trakcie terapii. Co więcej, popularnym okazało się być zjawisko samoleczenia antybiotykami, nie tylko w przypadku zakażeń bakteryjnych. Następną zauważoną tendencją był wzrost nieprawidłowych zachowań związanych z antybiotykoterapią wraz ze spadkiem wieku badanych. Na koniec, autorzy zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia skutecznej promocji zdrowia oraz modyfikacji obecnej w celu szerzenia wiedzy dotyczącej antybiotykoterapii oraz działań niepożądanych, jakie mogą z niej wynikać.
Według mnie, wnioski przedstawione przez autorów są uzasadnione, poparto je między innymi szczegółowymi danymi liczbowym oraz porównaniami do innych doniesień. Uważam, że powyższe badanie sugeruje, iż personel medyczny, wliczając w to opiekę pielęgniarską oraz inne osoby odpowiednio wykwalifikowane, powinni uświadamiać pacjentów o zagrożeniach wynikających z niestosowania się do zaleceń dotyczących przyjmowania antybiotyków, ponieważ liczba szczepów bakterii opornych na antybiotyki stale się zwiększa, co może prowadzić do wyczerpania możliwych opcji terapeutycznych w poszczególnych infekcjach.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 14.40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!