ikona pliku docx

kryteria ACR Zimmerman notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 12,44 kB.


Tabela 21.4. Kryteria klasyfikacyjne reumatoidalnego za

palenia stawów (ACR 1987)

Kryteria

Definicja

Sztywność poranna w stawach i wo-

Sztywność

poranna stawów kół nich.

utrzymująca się co najmniej 1 godz.

do wystąpienia znacznej poprawy.

Zapalenie trzech Jednoczesny obrzęk lub wysięk

lub więcej sta- trzech stawów, stwierdzony przez

lekarza.

Obecność tylko kostnego pogrubie-

nia stawu nie spełnia kryterium

(14 możliwych stawów po stronie

prawej lub lewej to: PlP MCP

nadgarstkowe, tokciowe, kolanowe,

skokowe i MTP).

Zapalenie

Zapalenie co najmniej jednego sta-

stawów ręki

wu (dotyczy stawu nadgarstkowego,

MCP i PIP).

Symetryczne
Jednoczesność i jednoimienność

zapalenie sta- obustronnych zmian zapalnych.

Obustronne zapalenie MCP PlP

wow

MTP spełnia kryterium bez zacho-

wania absolutnej symetryczności.

Stwierdzone przez lekarza nad wy-

reumatoidalne
niosłościami kostnymi po stronie

wyprostnej lub w okolicach stawów.

Obecność czyn
Wykrywana metodami, w których

nika reumato-
odsetek dodatnich wymików kontroli

nie przekracza 5%.

idad nego

Dotyczą obecności nadżerek i os

Zmiany

radiologiczne
teoporozy okołostawowej zajętych

stawów w przednio-tylnym radiogra-

mie ręki lub nadgarstka (obecność

tylko osteoporozy jest wyklucze-

niem)

Speinienie 4 z 7 kryteriów ustala rozpoznanie. Kryteria

od 1 do 4 muszą być spełnione co najmniej przez 6 tygo-

dni. Nie wyklucza się możliwości dwóch rozpoznan kli-

nicznych u jednego chorego.

Kryteria nie definiują eklasycznej", pewnej" i prawdopo

dobnej" postaci rzs.

PIP stawy międzypaliczkowe bliższe

MCP stawy śródręczno-paliczkowe

MTP stawy śródstopno-paliczkowe

American College of Rheumatology.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 12,44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!