plik docx

Alkohol jako czynnik kryminogenny

Alkohol jako czynnik kryminogenny - kryminologia.

Następstwa spożywania napojów alkoholowych:

Wyróżnia się następstwa spożywania alkoholu rozpatrywane w płaszczyźnie somatycznej inaczej cielesnej i w płaszczyźnie psychiatrycznej. I. W płaszczyźnie somatycznej- cielesnej; nadmierne spożywanie alkoholu powoduje: - mars...

plik doc

Kryminologia - wyklady

Wykłady URz
KRYMINOLOGIA Wykład 1 / 2010-10-09 PATOLOGIA SPOŁECZNA I KRYMINOLOGIA JAKO DYSCYPLINY NAUKOWE. PATOLOGIA (z gr. pathos – cierpienie, logos – nauka, słowo) – interdyscyplinarna dziedzina poznania, zajmująca się zjawiskami społecznie destrukcyjnymi (inaczej: nauka o cierpieniu). Wiąże się z naruszaniem norm:       obyczajowych,       moralnych,       prawnych. KRYMINOLOGIA (z łac. crimen – przestępstwo, zbrodnia i gr. logos...