ikona pliku pdf

KOSTKIEWICZ J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej.pdf notatki

KOSTKIEWICZ J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej.pdf


  137 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 137
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.02 MB.


Część I Pedagogika jako nauka Pojęcie pedagogiki jako nauki. Budowa pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki Stan i możliwości rozwój u pedagogiki ogólnej w Polsce Od tradycyjnej pedagogiki ogólnej ku nowym wyzwaniom dla badań nad podstawami edukacji Paradygmat pedagogiki instrumentalnej w Polsce Poza kryzysem tożsamości w kierunku pedagogiki personalistycznej Część II Pojęcia pedagogiki i problemy procesów edukacyjnych Pojęcie wychowania w pedagogice Pojęcie wychowania w filozofii J. Maritaina Podstawowe pojęcia w tradycyjnej pedagogice i ich wzajemne relacje Antroplogiczne podstawy pedagogiki Cele wychowania Podstawy pedagogiki Wspomaganie i umacnianie wartości samego siebie w procesie wychowania Podmiotowość wychowanka O podmiotowym traktowaniu ucznia i wychowanka (Szkic na marginesie pedagogiki praktycznie zorientowanej) Wychowanie a wartości Znaczenie "normy personalistycznej" w działalności wychowawczej Wychowanie jako spotkanie osób Wartości współczesnej edukacji w Polsce. Próba diagnozy Część III Koncepcje wychowania Wstęp do „Szkiców o wychowaniu" Nowe koncepcje wychowania Nurty myślenia w pedagogice współczesnej Część IV Wychowawca i nauczyciel Profil nauczyciela - wychowawcy Odpowiedzialność pedagoga
Część I pedagogika jako nauka Pojęcie pedagogiki jako nauki Poznanie pedagogiki jako nauki o wychowaniu wymaga najpierw podejścia metodologicznego, które wyjaśnia co to za nauka, jaki jest jej charakter naukowy. zanim określi się dokładniej jej przedmiot, czyli wychowanie, którym się pedagogika zajmuje. Metodologia ogólna nauki, naukoznawstwo określa wszelką naukę jako społecznie zorganizowaną działalność poznawczą ludzi, która systematycznie stawia i metodycznie, w sposób przemyślany rozwiązuje problemy (pytania wymagające operacji poznawczych, zebrania materiału i jego opracowania) tak teoretycznie (pojęciowo wyjaśniające dane zjawiska)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.02 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!