ikona pliku doc

kospekt-ratownictwo notatki

przykładowy konspekt lekcji


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.00 kB.


KONSPEKT LEKCJI
Kurs dla pracowników oświaty
Data lekcji: 8 marca 2011
Temat lekcji: Padaczka- rozpoznanie i postępowanie
Hasła programu …………………………………………………………………………
      Cele lekcji:
Uczestnik potrafi:
      wiadomości
A – zna objawy występujące u chorego na padaczkę.
B – Wie jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego?
      umiejętności
C - Potrafi udzielić pomocy choremu
D – Potrafi ułożyć pacjenta w pozycji bezpiecznej na lewym boku.
      Metody kształcenia
Główna: pogadanka,……………………………
Uzupełniające: ………………
      Środki dydaktyczne: fantom, apteczka………………
      Formy organizacyjne nauczania: zbiorowa…………………………….
      Przebieg lekcji:
Faza lekcji
Część lekcji
Czynności nauczyciela
Czynności uczniów
Uwagi
FAZA WSTĘPNA
A. Organizacyjna
Powitanie uczniów i sprawdzenie obecności
Kursanci odpowiadają
B. Powtórzeniowa (kontrola uczniów)
Przypomnienie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. Zdanie pytania: Jak udzielić pierwszej pomocy ?
Kursanci odpowiadają na pytania
C. Nawiązująca (pogadanka wstępna)
Podanie celów lekcji przedstawienie tematu. Zadnie pytań: co to jest padaczka? Jakie są jej objawy?
Kursanci odpowiadają na pytania zadane przez ratownika i zapoznają się z tematem lekcji
FAZA REALIZACYJNA
D. Postępująca
(realizacja nowego materiału)
Omawia uczniom:
Co to jest padaczka, jakie są jej objawy i jak można ją rozpoznać.
Omówienie postępowania: Co trzeba zrobić i jak udzielić pierwszej pomocy, czego nie należy robić w przypadku ataku padaczki.
Pokazanie uczniom ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej na lewym boku. Udzielenie odpowiedzi na ewentualne wątpliwości uczniów. Podział klasy na zespoły i praca metodą szkieletu ryby.
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela, ćwiczą układanie pozoranta w pozycji na lewym boku. Zadają pytania dotyczące wątpliwości
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!