ikona pliku doc

Korupcja - esej notatki

Nagrodzony w konkursie esej o korupcji w Polsce.


  803 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 803
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 108,00 kB.


Przejrzystość życia publicznego w Polsce I Czym jest przejrzystość w życiu publicznym? Określenie to można interpretować na wiele sposobów. Moim zdaniem jest to stan, w którym wszyscy obywatele rozumieją zasady funkcjonowania różnego typu instytucji społecznych i są w stanie kontrolować poprawność ich działania. Do czynników wpływających negatywnie na przejrzystość życia publicznego należą głównie: niewiedza obywateli na temat prawidłowych zasad funkcjonowania państwa, jak również celowe łamanie tychże zasad, co przejawia się głównie w korupcji i wszelkiej patologii z nią związanej. Walka o przejrzystość w życiu publicznym będzie zatem oznaczać walkę z ww. negatywnymi zjawiskami. Jak już zaznaczyłem, głównym wrogiem przejrzystości życia publicznego jest korupcja i wszystko, co się z nią wiąże. Większości osób słowo ?korupcja? kojarzy się jedynie z przekazywaniem jakichś tajemniczych kopert z pieniędzmi. Ja jednak rozszerzyłbym znaczenie tego słowa na wszelkie nielegalne działania polegające na wykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji dla uzyskania korzyści ekonomicznych, politycznych lub osobistych. Skutkiem tego są straty finansowe państwa, upadek autorytetu instytucji publicznych i tworzenie się układów wzajemnej protekcji i szantażu osób biorących udział w tego typu przestępstwach. Korupcję można dzielić na urzędniczą, polityczną i gospodarczą, jest to jednak podział sztuczny, często bowiem poszczególne rodzaje tej patologii przenikają się. Korupcja jest zjawiskiem tak starym, jak samo państwo. Występowała we wszystkich cywilizacjach i etapach historycznych, zmieniały się jedynie jej formy i sfery życia, jakich dotyczyła. Rzecz jasna, korzyści z tego typu działań czerpią tylko osoby będące w mniejszym lub większym stopniu zaangażowane w ten proceder, zwykle ze szkodą dla pozostałych, ?niewtajemniczonych? obywateli. Wy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 108,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2011-03-24 12:28:45 dorota2011

    Bardzo przydał mi się ten teks do napisania pracy. mam nadzieję że mój wykładowca podzieli moje zdanie?

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!