ikona pliku docx

konspekt: Żywienie niemowląt notatki

Konspekt zajęć dydaktycznych


  130 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 130
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.04 kB.


 KONSPEKT  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

Miejsce prowadzenia zajęć: nazwa Uczelni:……………………………..

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

kierunek/specjalność: Pielęgniarstwo 

Typ studiów: ……………………………………………………………..

Tryb studiów: …………………………………………………………….

Rok studiów: ……………………………………………………………..

Semestr:…………………………………………………………………...

Przedmiot  nauczania: Pediatria

Odbiorcy: Studenci pielęgniarstwa

Temat  zajęć: Żywienie niemowląt

Ilość godzin dydaktycznych: 3h

Imię  i  nazwisko  studenta  prowadzącego……………………………….

Cel  ogólny zajęć w taksonomicznym  ujęciu: 

Zapoznanie studentów z metodami i schematami żywienia niemowląt.

Dziedzina poznawcza:

Zapoznanie studentów ze sposobami żywienia niemowląt.

Student:

- potrafi scharakteryzować metody żywienia i techniki karmienia niemowląt,

- umie uzasadnić znaczenie karmienia naturalnego i zna zasady wprowadzania pokarmów  uzupełniających,

- wie jaki wpływ na przyswajanie pokarmu przez niemowlę karmione piersią ma dieta matki,

- zna znaczenie pielęgnacji brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią,

- umie wymienić przeciwwskazania ze strony matki i dziecka do karmienia naturalnego i omówić metodę alternatywną,

- zna schemat sztucznego żywienia niemowląt zdrowych i noworodków urodzonych przedwcześnie,

- zna zasady podczas przygotowywania posiłków,

- wie jakie są najczęstsze błędy żywieniowe,

- zna konsekwencje deficytu Vit D i standardy medyczne dotyczące jej suplementacji.

Dziedzina psychomotoryczna:

Wykształcenie umiejętności opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad matką karmiącą niemowlę.

Student:

- potrafi zachęcić matkę do karmienia naturalnego a jeśli to nie możliwe, wyjaśnić przyczyny konieczności odstąpienia,

- umie udzielić wskazówek dietetycznych dla matki karmiącej naturalnie,

- umie wprowadzić matkę w zasady i techniki karmienia naturalnego wraz z rozszerzaniem diety,

- potrafi zaobserwować i zweryfikować ewentualne błędy techniczne,

- wie jak nauczyć matkę hartowania sutków i nawyków higienicznych związanych z karmieniem,

- umie doradzić matce odpowiednie postępowanie w przypadku ewentualnych problemów,

- wie jak nauczyć matkę odpowiedzialnego stosowania się do schematów żywieniowych i suplementacji Vit D,

- potrafi wykształcić w matce właściwe nawyki higieniczne związane z przygotowywaniem posiłków,

- wie jak nauczyć matkę unikania najczęstszych błędów żywieniowych

Dziedzina afektywna:

Wykształcenie u studentów prawidłowych zachowań, postaw i zaangażowania w opiece nad matką karmiącą niemowlę.

Student:

- zna zależności między właściwym odżywianiem a prawidłowym rozwojem psychomotorycznym niemowląt

- wie jak ważne jest wsparcie emocjonalne i merytoryczne matki karmiącej niemowlę

- zna i stosuje się do zasad etyki zawodowej i karty praw pacjenta,

- wie jak nawiązać właściwy kontakt z matką i zbudować zaufanie,

- potrafi zapewnić intymność i komfort psychiczny matce i niemowlęciu podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych i edukacyjnych,

PLAN METODYCZNY ZAJĘĆ:

CELE DYDAKTYCZNE

(umiejętności studenta w taksonomicznym ujęciu)

Po zrealizowaniu zajęć student potrafi:             

Treści kształcenia

Metoda  kształcenia

Środki  

dydaktyczne

Metoda  sprawdzenia

(czy cele zostały osiągnięte)

1.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.04 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!