ikona pliku doc

konspekt zgłębnikowanie notatki

Konspekt zgłębnikowanie


  129 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 129
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 109.00 kB.


KONSPEKT DO ZAJĘĆ W PRACOWNI PIELĘGNIARSKIEJ
Nazwa szkoły/uczelni: Uniwersytet Medyczny
Miejscowość: Białystok
Data: 12.11.2012
Godzina: 1230 - 1530
Rok: I rok pielęgniarstwo licencjat
Osoba prowadząca: Anna Czaplejewicz
Typ lekcji: Praktyczna.
Rodzaj lekcji: Lekcja poświęcona technice karmienia chorych przez zgłębnik (karmienie metodą porcji przy użyciu strzykawki i stosując wlew grawitacyjny zestawem flocare). Zgłębnikowanie dwunastnicy w celu diagnostycznym.
Temat lekcji: Technika karmienia chorych przez zgłębnik (karmienie metodą porcji przy użyciu strzykawki i stosując wlew grawitacyjny zestawem flocare). Zgłębnikowanie dwunastnicy w celu diagnostycznym.
I. Cele kształcenia
Cel ogólny: Student pod kierunkiem nauczyciela potrafi w sposób świadomy odtworzyć pokazaną czynność.
Cele szczegółowe:      
Sfera poznawcza
Student zna:
      wskazania do wykonania karmienia pacjenta metodą porcji oraz zgłębnikowanie dwunastnicy,
      technikę karmienia pacjenta, metodę założenia sondy do dwunastnicy,
      powikłania karmienia, zgłębnikowania dwunastnicy,
      objawy wstrząsu anafilaktycznego,
      technikę wykonania wstrzyknięcia śródskórnego,
      zasady wykonywania zgłębnikowania dwunastnicy,
      zasady interpretowania wyników testów tuberkulinowych,
      zasady wykonywania pobierania żółci do probówek,
      rodzaje frakcji żółci z dwunastnicy,
      zasady aseptyki i antyseptyki.
Student rozumie:
      cel i istotę zabiegu,
      znaczenie przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki,
      związek między zasadami a niebezpieczeństwem wynikającym z ich nieprzestrzegania,
      potrzebę właściwego określenia miejsca założenia zgłębnika, dawki oraz porcje podawanego pokarmu.
Sfera psychoruchowa
Student umie:
      przygotować fizycznie i psychicznie pacjenta do karmienia, zgłębnikowania dwunastnicy
      skompletować zestaw potrzebny do wykonania karmienia oraz zgłębnikowania dwunastnicy,
      wyznaczyć miejsce zgłębnikowania,
      wykonać zabieg sprawnie i prawid
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 109.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!