ikona pliku doc

konspekt zajęć notatki

konspekt zajęć dla uczniów klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych


  932 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 932
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB.


Konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele: Po zajęciach uczeń: - pozna różne definicje pornografii, - rozumie, dlaczego pornografia wywiera niszczący wpływ na osobowość człowieka, - dostrzeże związek między pornografią a przemocą, - uświadomi sobie, że młodzi ludzie są poddawani komercji pornograficznej, - zda sobie sprawę z konieczności i podejmowania mądrych decyzji życiowych. Formy i metody: miniwykład, praca indywidualna i w grupach, praca z tekstem, "śniegowa kula", metoda 66, metoda myślowych kapeluszy Edwarda de Bono, pogadanka podsumowująca Materiały i środki dydaktyczne: - czyste karteczki dla każdego ucznia, - Słownik języka polskiego (tom 2.), PWN, Warszawa 1999, - definicje pornografii (ksero fragmentów z artykułów P. Śmiałka - "Wychowawca" nr 5/2006, s. 10; prof. K. Ostrowskiej - "Wychowawca" nr 5/2006, s. 5, dr D. Kornas-Bieli - "Wychowawca" nr 5/2006, s. 12, dr J. Chwaszcz "Wychowawca" s. 18), - karteczki z charakterystyką myślowych kapeluszy dla każdej z grup (załącznik 1), - materiał do analizy i prezentacji dla każdej grupy (załączniki 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F), - wycięte z kartonu (lub pomalowane), w sześciu kolorach kapelusze, małe do losowania dla każdego ucznia i sześć większych do oznaczenia stolików dla sześciu grup, - koszyczek lub woreczek (nieprzeźroczysty) do losowania kapeluszy. Literatura: 1. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wyd. KUL, Lublin 2001 2. Dawid Alexsander Scott, Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, Human Life International Europa, Gdańsk 1995 3. Raport o pornografii, Biblioteka "Drogi". Zeszyt 3, Kraków 4. Pornografia degradacją człowieczeństwa, "Służba Życiu. Zeszyty Problemowe", nr 1-2/2000, www.life.net.pl 5. Prawda o pornografii, "Służba Życiu. Zeszyty Problemowe", nr 6-7/2000, www.life.net.pl Czas: 90 minut Przebieg zajęć: L
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!