ikona pliku doc

Konspekt plastyka frotaż notatki

Scenariusz lekcji plastyki w kl. 1 - 3 szkoły podstawowej


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30.50 kB.


Scenariusz lekcji plastyki
Temat: Moje zwierzątko
Klasa: I
Cele dydaktyczno wychowawcze:
      podejmowanie próby wykonania zwierząt metodą frotażu przy użyciu narzędzi różniących się kształtem, wielkością i fakturą.
      kształtowanie i rozwijanie wyobraźni
      doskonalenie sprawności manualnej
      kształtowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt
Technika: frotaż
Materiały: kartki papieru, skrawki materiałów o różnych fakturach, kawałki plastiku, ołówki
Formy pracy: indywidualna
Metoda: samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku
Przebieg zajęć:
      Wstęp do tematu lekcji – rozmowa z dziećmi na temat zwierząt, które mają w domu, które najbardziej im się podobają, oraz tych, które chciały by w przyszłości posiadać.
      Omówienie wyglądu zwierząt wymienionych wcześniej przez dzieci
      Rozmowa na temat metody frotażu (skąd pochodzi i jak ją wykonać)
      Podanie tematu lekcji.
      Rozdanie narzędzi potrzebnych do rozpoczęcia pracy
      Samodzielna praca uczniów
      Omówienie prac i ocena – zachęcanie uczniów do wypowiadania się na temat prac, które zwierzątka zostały najtrafniej przedstawione pod względem wielkości, kształtu i faktury?
      Zakończenie zajęć. Uczniowie odkładają prace w wyznaczone dla nich miejsce i porządkują miejsca pracy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!