ikona pliku docx

Konspekt planu edukacyjnego w profilaktyce raka piersi notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 3,11 MB.


DOTYKAM SIĘ- WCZESNE WYKRYCIE RATUJE ŻYCIE
Odbiorca: Studenci I, II i III roku pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Liczba uczestników: ok 300
Miejsce realizacji: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Uzasadnienie wyboru tematu: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród Polek jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów. Nowotwory złośliwe piersi powodują 14% zgonów nowotworowych u kobiet. Wciąż niewiele kobiet posiada wystarczającą wiedzę dotyczą samobadania piersi.

Temat: Dotykam się-wczesne wykrycie ratuje życie.
Cel ogólny: Zachęcenie kobiet do samobadania piersi i uświadomienie istniejącego zagrożenia.
Efekty kształcenia (cele szczegółowe)
Wiedza (domena poznawcza)-po realizacji zajęć odbiorca:
    Posiada wiedzę na temat profilaktyki raka piersi
    Zna korzyści wynikające z wczesnego wykrycia choroby
    Wskazuje zagrożenia związanego z brakiem samobadania piersi
    Jest świadomy obciążenia genetycznego związanego z dziedziczeniem nowotworu piersi
    Zna zasady obowiązujące przy samobadaniu piersi
    Wyjaśnia rolę piersi w życiu kobiety

Umiejętności (domena psychoruchowa)-po realizacji zajęć odbiorca:
    Posiada umiejętność właściwego samobadania piersi
    Potrafi wyszukiwać informacje związane z profilaktyką raka piersi
    Potrafi prawidłowo dobrać biustonosz
    Jest w stanie znaleźć informacje na temat mammobusów
Kompetencje społeczne (domena afektywna)-po realizacji zajęć odbiorca:
    Jest w stanie edukować inne osoby w kwestii profilaktyki raka piersi
    W sposób efektywny potrafi zachęcać do samobadania piersi

Metody nauczania:
metody podające:
    pogadanka
    objaśnienie
metody problemowe:
    burza mózgów
metoda eksponująca:
    film
    pokaz połączony z przeżyciem
metoda praktyczna:
    ćwiczenia

Środki dydaktyczne:
    laptop
    rzutnik
    korpus klatki piersiowej
    fantomy piersi
    karteczki
    długopisy
    tablice dydaktyczne przedstawiające budowę piersi
    różowe wstążeczki
    tablica zwykła
    kalendarzyk samobadania piersi
    ulotki dotyczące raka piersi
Metody wychowania:
metoda modelowania –
    ukazanie uczestnikom osób sławnych, które zmagały się z rakiem piersi
metoda zadaniowa-
    ćwiczenie samobadania piersi na fantomach
metoda perswazyjno-informacyjna-
    rozmowa na temat samobadania piersi i jego pozytywnych aspektów

Ewaluacja:
Wyników-
Każdy z uczestników dostanie do wypełnienia test, składający się z 10 pytań zamkniętych
Procesów-
Do tablicy korkowej, przyczepimy tarczę strzelniczą, podzieloną na cztery kategorie: zaangażowanie, przydatność, atmosfera, całokształt. Uczestnicy dostaną szpilki i w zależności od własnych preferencji będą je przyczepiać do tablicy korkowej.

OPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ
Część wstępna (10 minut)
    Witam się z uczestnikami spotkania, przedstawiam się, mówię jaki jest główny temat zajęć.
    Robię szybką burzę mózgów i zachęcam uczestników do dzielenia się swoimi skojarzeniami dotyczącymi tematu edukacji.
    Wszystkie pomysły zapisuję na tablicy.
,,Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników naszych zajęć edukacyjnych. Jestem studentką II roku pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Nazywam się Marita Matak. Tematem dzisiejszych zajęć jest Dotykam się- Wczesne wykrycie, ratuje życie, czyli rozmawiać będziemy o raku piersi, jakie są przyczyny jego powstawania, jak mu zapobiec oraz w jaki sposób wykonać samobadanie piersi”
Część właściwa (150 minut)
CZĘŚĆ I
Omówienie budowy piersi (10 minut)
    Na początku poprzez szybkie pytania sprawdzana jest wiedza uczestników na temat budowy piersi.
    Następnie za pomocą tablic dydaktycznych omawiam budowę piersi.
,,Na początku chciałabym sprawdzić państwa wiedzę na temat budowy piersi. Czy wiedzą może państwo z czego zbudowana jest pierś? Jakie struktury możemy wyczuć dotykając piersi? Śmiało proszę się zgłaszać.”
Pierś kobiety zbudowana jest z 15-20 zrazików będącymi właściwie złożonymi gruczołami pęcherzykowymi produkującymi pokarm kobiecy. Z każdego zrazika uchodzi przewód mleczny, którym pokarm kobiecy jest wydzielany do zatoki mlecznej, a następnie na zewnątrz brodawki. Zraziki i przewody są wyścielone komórkami, z których może rozwinąć się rak. Gruczoł piersiowy, zbudowany ze zrazików i przewodów, otoczony jest tkanką tłuszczową i mięśniową oraz włóknistą.
CZĘŚĆ II
Rola piersi w życiu kobiety (10 minut)
    Uczestnicy zajęć dostają karteczki, poproszeni są o napisanie według nich jaką rolę pełnią piersi w życiu kobiety.
    Po 3 minutach karteczki zostają zebrane a odpowiedzi czytane na głos.
,,Rozdam wam teraz karteczki, proszę abyście napisali na nich jaką według was pełnią rolę piersi w życiu kobiety. Im więcej pomysłów tym lepiej. Na to zadanie macie 3 minuty, później będziemy czytać wasze odpowiedzi na głos”
Piersi pełnią przede wszystkim dwie role: biologiczną i seksualną. Pierwsza funkcja jest oczywiście najważniejsza i dotyczy możliwości wykarmienia potomstwa, czyli wiąże się z produkcją mleka. Dla wielu kobiet jest to bardzo ważne, aby własną piersią karmić swoje dziecko. Piersi pełnią także funkcję erotyczno-seksualną w życiu każdego człowieka. Są atrybutem kobiecości, dlatego posiadanie ich ma ścisły związek z kwestią samooceny i czucia się atrakcyjną, sprawiają, że kobieta jest pewniejsza siebie. Dla wielu piersi są atrybutem kobiecości.

CZĘŚĆ III
Film-Guzki w piersiach (5 minut)
    Ukazanie krótkiego filmiku na temat guzków w piersiach
    https://www.youtube.com/watch?v=IGJvLS2y-Z4&fbclid=IwAR3W1s_OsO8mjKZpp2vutgsw9_cz9tjkUMFqMbBUD8dgLmOZTSTt0Otv-Y4
,,Za chwilę pokażę Wam krótki filmik na temat guzków w piersiach. Proszę o chwilę uwagi i koncentracji. Warto zapamiętać jak najwięcej informacji z filmu”
Film opowiada o guzkach w piersi. Pokazuje w jakich najczęściej miejscach pojawiają się guzy oraz które z nich są niegroźne, a które wymagają leczenia. Wymienione są również rodzaje guzów oraz ich budowa i charakterystyka. Na koniec wymienione są metody leczenia:
-chirurgiczne-usunięcie guza lub całej piersi
-radioterapia
-chemioterapia

   
   

CZĘŚĆ IV
Kobieta po mastektomii (15 min)
    Pokazuję studentom zdjęcia kobiet po mastektomii.

    Pytam się uczestników o ich odczucia i przemyślenia, czy znają osobę, która przeszła zabieg usuwania jednej lub dwóch piersi.
    Po krótkiej wymianie zdań uczestnicy proszeni są, aby na przygotowanych karteczkach napisali o skutkach braku piersi.
,,Teraz chciałabym z Wami porozmawiać o kobietach, które przeszły mastektomie. Mamy tu kilka zdjęć ukazujące właśnie kobiety bez piersi. Czy znacie może kogoś kto przeszedł taką operację, może macie taką osobę w rodzinie?
Gdy patrzycie na tę zdjęcia to co czujecie? Jakie emocje w Was wywołują?
Dobrze, a teraz na karteczkach proszę napiszcie jakie są psychiczne i biologiczne skutki braku piersi”
Kobieta, która przeszła mastektomię obu piersi nie może w sposób naturalny wykarmić swojego potomstwa. Dla wielu kobiet brak piersi jest najgorszą rzeczą jaka może im się przydarzyć. Kobieta nie czuje się pełnoprawnie kobietą, czuje się oszpecona.
Traci poczucie pewności siebie i własnej atrakcyjności. Często odczuwają dyskomfort psychiczny przez co mają problemy z samoakceptacją.

CZĘŚĆ V
Zadanie- Znalezienie w okolicy mammobusów (10 minut)
    Uczestnicy poproszeni są o wyszukanie informacji w Internecie gdzie znajdują się najbliższe mammobusy.
    Dla osoby która pierwsza zdobędzie informacje przewidziana jest nagroda w postaci słodkości.,,A teraz szybkie zadanie dla was. Proszę abyście wyciągnęli telefony i w Internecie znaleźli gdzie najbliżej nas znajdują się mammobusy. Dla najszybszego znalazcy z poprawną odpowiedzią przewidziana jest nagroda”
Mammobusy to mobilne pracownie mammograficzne. Ich ideą jest jak najlepsze dotarcie do kobiet, które mają utrudniony dostęp do badań. Dlatego też mammobusy przyjeżdżają do małych i średnich miast oraz wsi, umożliwiając wykonanie profilaktycznej mammografii niedaleko miejsca zamieszkania.
Badanie wykonane w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania wykonanego w placówce stacjonarnej. Sprzęt, zainstalowany w mammobusie jest taki sam, jak stosowany w placówkach stacjonarnych, i podlega regularnym kontrolom technicznym.

CZĘŚĆ VI
Zmiany występujące na piersiach i ich obrębie (15 minut)
    Pytam uczestników czy wiedzą jakie zmiany na piersiach mogą wskazywać na rozwijający się nowotwór.
    Pokazane są ilustracje na których widoczne są wcześniej wymienione zmiany.
    Uczestnicy dowiadują się co można wyczuć podczas samobadania piersi.
    Robię burzę mózgów dotyczącą tego, gdzie należy się uda...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 3,11 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!