ikona pliku doc

Konspekt- pęcherzyk żółciowy notatki

Konspekt do ćwiczeń przedmiotowych na temat pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego


  2516 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2516
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 152,00 kB.


KONSPEKT DO ĆWICZEŃ PRZEDMIOTOWYCH Nazwa uczelni: Uniwersytet Świętokrzyski Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Rok akademicki: 2007/2008 Rok studiów: I, semestr II Przedmiot: Pielęgniarstwo chirurgiczne Miejsce zajęć: sala ćwiczeniowa Czas trwania zajęć: 90 min Osoba prowadząca: Katarzyna Sobczyk Temat: Problemy pielęgnacyjne pacjenta ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego Cele ogólne: student umie realizować proces pielęgnowania u chorego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego student umie rozpoznać i zapobiegać powikłaniom pooperacyjnym student podejmie edukację pacjenta w zakresie kształcenia pożądanych zachowań zdrowotnych i samopielęgnacji oraz najbliższych choremu osób odnośnie świadczenia opieki nieprofesjonalnej Cele szczegółowe: Sfera poznawcza: ?A? ZNA/ UMIE student zna anatomię i fizjologię pęcherzyka żółciowego student zna podstawy kliniczne schorzeń pęcherzyka żółciowego student umie scharakteryzować badania diagnostyczne/ kontrolne schorzeń pęcherzyka żółciowego student umie wymienić metody leczenia schorzeń pęcherzyka żółciowego student zna wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego student umie scharakteryzować model przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego: *metoda nacięcia powłok skórnych (otwarta) *metoda laparoskopowa student umie omówić zasady pielęgnacji chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego student umie przedstawić ogólne zasady promocji zdrowia w chirurgii, metody, środki, formy dydaktyczne służące promowaniu zachowań zdrowotnych w odniesieniu do rozpoznanych problemów ?B? ROZUMIE student rozumie konieczność rzetelnego wypełniania podstawowych funkcji zdrowotnych ( opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej, profilaktycznej, promocji zdrowia) na rzecz chorych po zabiegu operacyjnym pęcherzyk
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 152,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!