ikona pliku doc

Konspekt nakłucie jamy opłucnej notatki

Konspekt do ćwiczeń praktycznych z podstaw pielęgniarstwa (na dydaktykę).


  1456 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1456
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 169,00 kB.


Nazwa uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Rok akademicki: 2008/2009 Rok studiów: I, semestr II Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa- ćwiczenia Czas trwania zajęć: 90 min. Osoba prowadząca: K.Ż. Temat zajęć: Kształtowanie umiejętności niezbędnych przy nakłuciu jamy opłucnej Cele ogólne: Student zna podstawy teoretyczne nakłucia jamy opłucnej. Student umie przygotować sprzęt niezbędny do zabiegu oraz asystować lekarzowi zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurą. Student prezentuje postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz pacjenta, dba o poszanowanie godności chorego. Cele szczegółowe: I. Dziedzina poznawcza: Student zna istotę wykonania zabiegu Student zna cel wykonania zabiegu Student zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu Student zna miejsce nakłucia jamy opłucnej Student zna zasady obowiązujące w trakcie zabiegu Student zna niebezpieczeństwa związane z nakłuciem jamy opłucnej II. Dziedzina psychoruchowa: Student umie psychicznie i fizycznie przygotować przygotować pacjenta do zabiegu Student umie zmontować kompletny zestaw potrzebny do wykonania zabieg Student umie asystować do zabiegu zgodnie z przyjętą procedurą Student umie postępować ze zużytym sprzętem medycznym Student umie udokumentować zabieg Student obserwuje pacjenta po wykonaniu zabiegu Student umie ocenić jakość wykonania zabiegu II. Dziedzina afektywna: Student współpracuje z pacjentem Student przejawia poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za pacjenta Student minimalizuje lęku związany z zabiegiem Student asystuje do nakłucia zgodnie z prawami pacjenta oraz dba o poszanowanie godności Plan: Istota oraz cel wykonania zabiegu. Wskazania do nakłucia jamy opłucnej. Zasady obowiązujące przy wykonaniu zabiegu.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 169,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!