ikona pliku docx

Konspekt lekcji zawody A1 notatki

Konspekt lekcji wprowadzającej słownictwo "zawody".


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22,72 kB.


konspekt lekcji „zawody”         Poziom: A1.1

Cele:

- powtórzenie znanych wyrażeń (jak się pani czuje, skąd pan jest, czy zna pani język …; opisywanie kolegi/ koleżanki)

- poznanie i poprawne stosowanie nazw zawodów i zajęć (inżynier, rolnik, lekarz, urzędnik, dziennikarz, kierowca, emeryt, nauczycielka, student, architekt, fotograf, muzyk, biznesmen, kelnerka, dentysta, bezrobotny, aktor, poeta, artysta, profesor, prezydent, minister, reżyser, informatyk) oraz związanych z tym tematem pytań (kim jest pan/pani z zawodu, jeszcze nie pracuje, już nie pracuje, teraz nie pracuje)

- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

- rozwijanie kompetencji leksykalnej

Pomoce i materiały dydaktyczne:

- fotografie prezentujące nową leksykę

- zadania z podręcznika HURRA Po polsku 1 (strona 17 ćw. 2a,b,c; strona 28, 29; krzyżówka z ćwiczeń do podręcznika strona 10 ćw. 2)

- wykreślanka „zawody” na zadanie domowe

Czas trwania: ok. 90 minut

Przebieg lekcji

Zajęcia te są kontynuacją lekcji 3 z podręcznika HURRA Po polsku 1 „ Kim jesteś?”.

  1.  Powtórzenie leksyki z poprzednich lekcji.

Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z wypisanymi słowami-kluczami, do których muszą ułożyć poprawnie pytanie i zadać je koledze (skąd/ imię/ adres/ nazwisko/ samochód/ język/ mieszkasz/ nazywasz/ numer telefonu/ książkę/ film/ mieszkasz).

W kolejnym ćwiczeniu nauczyciel prosi ucznia, aby opisał kolegę (jak się nazywa, skąd jest, gdzie mieszka). W razie problemów zadaje dodatkowe pytania: czy on/ona jest Niemką? Czy mówi po angielsku? Czy zna język włoski? Jaki on/ ona jest? (wysoki, niski, wesoły, smutny). Nauczyciel prosi drugiego ucznia o opisanie innej osoby.

ćwiczenie 2 ze strony 17:

Wysłuchanie nagrania (dwukrotne) i uzupełnienie dialogu. Po uzupełnieniu dialogów nauczyciel prosi uczniów o odczytanie dialogów, w celu sprawdzenia poprawności. Następnie uczniowie wykonują ćwiczenie 2c (prawda/ nieprawda).

  1.  Wprowadzenie nowej leksyki:

Nauczyciel przyczepia do tablicy obrazki/ fotografie zawodów i podpisuje je. Prosi uczniów, aby głośno odczytali nazwy zawodów. Obok postaci studenta/ emeryta i bezrobotnego podaje wyrażenia: jeszcze nie pracuje, już nie pracuje, teraz nie pracuje. Nauczyciel zadaje pytanie: Kim pan/ pani jest z zawodu? Prosi o odpowiedź pierwszego studenta, a następnie prosi go, aby zadał to pytanie koleżance/ koledze obok. Studenci pytają się po kolei, kim są z zawodu.

ćwiczenie 7, strona 28: proszę podpisać rysunki i przeczytać nazwy zawodów i pojęć.

Nauczyciel rozdaje studentom karteczki z fotografiami znanych osób. Studenci opisują ustnie te osoby, kim są one z zawodu oraz z jakiego są kraju. (amerykańskim prezydentem, biznesmenem, dziennikarzem, aktorką, politykiem, poetą, reżyserem, sportowcem, fotografem, dziennikarką, aktorem, muzykiem).

ćwiczenie 8 a,b: proszę przeczytać ankietę uliczną i zdecydować, kim są te osoby.

ćwiczenie 9a: proszę posłuchać fragmentu teleturnieju Szansa na milion i uzupełnić informacje o kandydatach. Studenci uzupełniają tabelkę po dwukrotnym odsłuchaniu nagrania. Następnie odczytują informacje o kandydatach.

Studenci otrzymują krzyżówkę do uzupełnienia z ćwiczeń do podręcznika strona 10 ćw. 2. Po wypełnieniu studenci odczytują odpowiedzi.

Zadanie domowe: studenci otrzymują tabelkę, w której muszą odnaleźć nazwy zawodów i utworzyć z nimi zdania (np. Stanisław Barańczak to poeta/dentysta ma prywatny gabinet dentystyczny/student jeszcze nie pracuje/ emeryt już nie pracuje/ rolnik mieszka na wsi/ Brad Pitt to amerykański aktor / kelner pracuje w restauracji/ nauczycielka pracuje w szkole/ urzędnik pracuje w Urzędzie Miasta/ kierowca ma dobre auto) .

 

B

I

P

K

A

R

T

O

O

T

A

M

K

A

R

O

L

N

I

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22,72 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!