ikona pliku docx

Konspekt lekcji W-Fu w klasach I-III notatki

cały konspekt lekcji W-F


  1205 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1205
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,04 kB.


Edyta Wojtyna

k. Pedagogika -  Wychowanie wczesnoszkolne  z edukacją przedszkolną.

s. niestacjonarne

Konspekt lekcji WF-u w klasach  I-III

KONSPEKT Z MINI PIŁKI NOŻNEJ

Konspekt zajęć z mini piłki nożnej dla klasy II Szkoły Podstawowej.

1) Temat: Nauka podań wewnętrzną częścią stopy.

2) Klasa: II

3) Data: 08. 10. 2010r.

4) Ilość ćwiczących: 20

5) Miejsce ćwiczeń: boisko szkolne

6) Przybory i przyrządy: 21 piłki do mini piłki nożnej, bramki do unihoka.

7) Zadania szczegółowe:

a) umiejętności: 

- uczeń umie prowadzić piłkę nogami,

- potrafi trafić do bramki,

- uczeń wyrobi celność podań do partnera,

- umie uderzyć piłkę wew. częścią stopy,

- potrafi prowadzić piłkę w marszu i w biegu.

b) wiadomości: 

- uczeń zna zasady, przepisy, gier i zabaw z mini-piłki nożną.

c) motoryczność:

- kształtowanie koncentracji ruchowo-wzrokowej, orientacji w przestrzeni.

- kształtowanie zręczności, szybkości i wytrzymałości.

d) postawy: uczeń angażuje się, czynnie współdziała w grupie.

8) Metody prowadzenia zajęć: pokazowa, naśladowcza ścisła, zadaniowa-ścisła.

9) Literatura:

- M. Bukowi, J. Csaknady, Piłka nożna dla juniorów. SiT Warszawa 1957.

- Aneks do programu wychowania fizycznego dla klas I-IV Mini- gry sportowe; R. Trześniowski, Gry i zabawy ruchowe, Warszawa 1987.

- M i J Kołodziejowie, Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym. FOSZE Rzeszów 1996.

 

Część toku

Treść zadania i jego realizacja

Dozowanie-ilość powtórzeń

lub czas trwania ćwiczeń 

Uwagi organizacyjne

1

2

3

4

Część I wstępna

( 10 minut)

  1.  Zbiórka- w dwuszeregu przed nauczycielem

Powitanie- czołem klasa, sprawdzenie gotowości do zajęć.

Podanie zadań lekcji.

  1.  Zabawa orientacyjno porządkowa.

Dzieci biegają z piłką po całym boisku. Kiedy prowadzący zagwiżdże raz, dzieci prowadzą piłkę prawą nogą krótko, na dwa gwizdki-lewa nogą.

Kiedy trzy razy- dzieci zatrzymują piłkę stopą w miejscu.

  1.  Ćwiczenia ogólnorozwojowe

a)      ćwiczenia kształtujące NN

b)     ćwiczenia tułowia

-         w płaszczyźnie strzałkowej,

-         w płaszczyźnie czołowej,

-         w płaszczyźnie poprzecznej,

-         w płaszczyźnie kombinowanej.

 

 

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,04 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!