ikona pliku odt

Konspekt lekcji profilaktycznej - narkotyki notatki

Przygotowany konspekt zajęć z uczniami w zakresie profilaktyki


  155 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 155
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.10 kB.AKADEMIA HUMANISTYCZNA
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
Wydział
Pedagogiczny
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Magdalena Bulkowska
Nr albumu:
51269
Szkodliwe skutki zażywania narkotyków
- konspekt zajęć
Praca zaliczeniowa z przedmiotu:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Pułtusk,
24 stycznia 201
5
Konspekt zajęć
Imię i nazwisko prowadzącego: Magdalena Bulkowska
Przedmiot: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Forma zajęć:
nauczanie zbiorowe, system zbiorowy (klasowo – lekcyjny).
Grupa/liczba osób:
20 osób – uczniów klasy II Gimnazjum
Czas: 45 minut –
1 godzina lekcyjna (lekcja z wychowawcą)
Temat: Szkodliwe skutki zażywania narkotyków.
Cel ogólny: Zapoznanie z rodzajami narkotyków i przyczynami ich zażywania. Zapoznanie uczestników zajęć z konsekwencjami zdrowotnymi, jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków oraz wpływie, jaki narkotyki wywierają na dalsze życie.
Cele szczegółowe kształcenia:
Dotyczące sfery intelektualnej (wiedza):
- wie, czym są substancje psychoaktywne,
- zna szkodliwe dla zdrowia i życia skutki zażywania narkotyków,
- zna zasady zdrowego stylu życia,
- zna pojęcia „narkomania”, „uzależnienie” i „asertywność”,
- rozumie, że narkomania jest plagą współczesnego świata i może
stanowić problemem
dotyczący osób z ich najbliższego środowiska.
Dotyczące sfery motorycznej (umiejętności):
- potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach zachęcających do sięgnięcia po narkotyki,
- umie dokonać wyboru z korzyścią dla własnego zdrowia,
- umie wskazać przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież,
- umie rozróżnić naturalne i sztuczne sposoby osiągania dobrego samopoczucia,
- potrafi rozpoznać osobę w stanie narkotykowego odurzenia.
Dotyczące sfery emocjonalnej (postawa):
- ma świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie,
-
przewiduje konsekwencje sięgnięcia po narkotyki,
-
ma świadomość szkodliwości zażywania narkotyków na zdrowie fizyczne i psychikę,
Metody i formy pracy: miniwykład, „burza mózgów”, drama, metoda sytuacyjna, praca zbiorowa i grupowa,
karta pracy –
Moje poglądy.
Środki dydaktyczne: kartki papieru, koperty z poleceniami dla uczniów, samoprzylepne kartki, duży arkusz papieru (brystolu) z wypisanym u góry pytaniem
Dlaczego młodzież sięga po narkotyki?
Tok lekcji
Faza wprowadzająca:
1. Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności. (czas realizacji –
3 minut
y)
2. Omówienie celu i podanie tematu zajęć:
Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się problemem narkomanii. Spróbujemy określić
przede wszystkim
przyczyny sięgania po narkotyki oraz skutki zażywania różnego rodzaju środków odurzających. Narkotyki są obecnie powszechnie dostępne
i
każdy może po nie sięgnąć. Ale zanim to zrobi powinien zadać sobie pytanie, czy naprawdę warto? Mam nadzieję, że nasze spotkanie pomoże w znalezieniu jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie,
dlatego też dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od przedstawienia krótkiej historii zjawiska narkomanii w Polsce. (czas
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.10 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!