ikona pliku pdf

konspekt godziny wychowawczej notatki

konspekt godziny wychowawczej


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 240.04 kB.


GODZINA WYCHOWAWCZA TEMAT: Rodzina CELE: 1. OGÓLNE: ukazanie uczniom potęgi wartości rodziny, 2. SZCZEGÓŁOWE: uczeń zna wartości rodziny, potrafi wyrażać swoje zdanie, formułować argumenty oraz wnioski, precyzować myśli. METODY: praca z tekstem, dyskusja, FORMY: indywidualna, zbiorowa, grupowa ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 1. „Baśnie o szczęściu, nieszczęściu i o tym co jest najważniejsze w życiu” E. Zarych 2. Wiersz pt. „W pięknym przytułku” M. Nawrockiej 3. Kłębek włóczki 4. Kartki A3
TOK ZAJĘĆ I część- wprowadzenie Baśń pt. „Niewdzięczni synowie” CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA Powitanie uczniów i podanie tematu zajęć Nauczyciel prosi uczniów by usiedli w kręgu a następnie informuje ich o temacie lekcji którym jest RODZINA. INFORMACJA: na dzisiejszych zajęciach naszym tematem będzie RODZINA. Wstępem do zajęć będzie przeczytanie przeze mnie krótkiej baśni. CZYNNOŚCI UCZNIA Uczniowie witają się z nauczycielem i zajmują miejsca Uczniowie uważnie słuchają tekstu.
II część- właściwa realizacja temat Kłębek włóczki- pajęczyna Nauczyciel trzyma w ręku kłębek włóczki, uczniowie rzucając do siebie kłębkiem opowiadają o emocjach jakie towarzyszyły im przy słuchaniu czytanej baśni. kolejne osoby odpowiadają na pytanie, wciąż trzymając w ręce część włóczki tak by powstała pajęczyna. Wszystkie osoby w klasie muszą odpowiedzieć na pytanie oraz mieć w ręce część włóczki. Na końcu nauczyciel podsumowuje odczucia i emocje towarzyszące uczniom. Dyskusja na temat: CZY DO OSIĄGNIĘCIA SZCZĘŚCIA POTRZEBNA JEST NAM RODZINA? Każdy uczeń przedstawia swoje zdanie na ten temat. Uczniowie rzucają do siebie kłębek włóczki opowiadając przy tym jakie miał odczucia przy czytaniu baśni.
Dyskusja
Uczeń bierze udział w dyskusji.
Baner reklamowy
Nauczyciel prosi uczniów by podzielili się w grupy (w zależności od sali np. 1 rząd podwójnych ławek – 1 grupa) następnie rozdaje
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 240.04 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!