ikona pliku doc

Konspekt dydaktyka - CPR notatki

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna terapia - konspekt zajęć z dydaktyki


  363 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 363
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 48.00 kB.


Miejsce prowadzenia zajęć: CM UMK
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Typ studiów: magisterskie
Typ studiów: stacjonarne
Rok studiów: II
Semestr: I
Przedmiot nauczania: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna terapia
Temat zajęć: Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia
Ilość godzin dydaktycznych: 2 godz. dydaktyczne
Imię i nazwisko nauczyciela: ….
Cel ogólny zajęć w taksonomicznym ujęciu:
Dziedzina poznawcza: Zapoznanie studenta z resuscytacją krążeniowo-oddechową.
Dziedzina psychomotoryczna: Wykształcenie umiejętności udzielania pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia.
Dziedzina afektywna: Wykształcenie umiejętności postawy odpowiedzialności za życie pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia.
Plan metodyczny zajęć:
Cele dydaktyczne (umiejętności studenta w taksonomicznym ujęciu) Student po zajęciach potrafi.
Treści kształcenia
Metoda kształcenia
Środki dydaktyczne
Metoda sprawdzenia czy cele zostały osiągnięte
Dziedzina poznawcza:
Student potrafi zdefiniować pojęcie nagłego zatrzymania krążenia zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia.
Student potrafi wymienić przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.
Student potrafi wymienić wszystkie objawy nagłego zatrzymania krążenia
Student potrafi zdefiniować pojęcie resuscytacji wg Polskiej Rady Resuscytacji.
Student potrafi wymienić elementy standardu nagłego zatrzymania krążenia.
Student potrafi omówić zasady postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia.
Student potrafi rozpoznać przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.
Student potrafi ocenić skuteczność działań w nagłym zatrzymaniu krążenia.
Student potrafi wymienić niebezpieczeństwa i powikłania związane z reanimacją.
Dziedzina psychomotoryczna:
Student potrafi fizykalnie ocenić najważniejsze parametry życiowe człowieka (oddech, tętno, stan świadomości).
Student potrafi ułożyć chorego do reanimacji zgodnie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 48.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!