ikona pliku docx

Konspekt do zajec praktycznych notatki

konspekt do zajec praktycznych temat pomiar cisnienia technicznego


  1582 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1582
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 13,67 kB.


KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauki o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

Typ studiów: magisterskie

Rok studiów: pierwszy

Grupa dziekańska: 2A/B

Liczba osób w grupie: 4

Prowadzący zajęcia:

Miejsce zajęć: Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Czas trwania: 90 minut

Temat zajęć:

POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

Cel główny: Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów  do samodzielnego wykonania pomiary ciśnienia tętniczego krwi.

Cele szczegółowe:

Dziedzina poznawcza:

Po zrealizowaniu materiału nauczania student potrafi:

1. Zdefiniować  pojęcie ciśnienia tętniczego krwi (RR).

2. Uzasadnić znaczenie pomiaru RR.

3. Podać miejsca pomiaru RR.

4. Wymienić elementy zestawu do wykonania pomiaru RR.

5. Wyjaśnić zasady pomiaru RR.

6. Opisać metody badania RR.

7. Podać wartości prawidłowe ciśnienia tętniczego.

8. Wyliczyć czynniki warunkujące wartość RR.

9. Scharakteryzować czynniki, które doprowadzają do zaburzeń ciśnienia tętniczego (podwyższające RR, obniżające RR).

10. Wymienić błędy techniczne, do których może dojść w trakcie wykonywania badania .

11. Zinterpretować wynik.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 13,67 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!