ikona pliku doc

konspekt do ćwiczeń płukania ucha notatki

konspekt do zajęć praktycznych


  365 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 365
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64.00 kB.


Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Nauk o Zdrowiu

KONSPEKT DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PRACOWNI UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH


Opracowała:
Marta Borowska
Studentka
Kierunek: Pielęgniarstwo
Studia stacjonarne II stopnia II rok
NAZWA SZKOŁY: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
WYDZIAŁ: Wydział Nauk o Zdrowiu
KIERUNEK: Pielęgniarstwo
STUDIA: Stacjonarne I Stopnia
ROK: I
SEMESTR: Zimowy
PRZEDMIOT: Podstawy pielęgniarstwa
CZAS REALIZACJI: 5h – 225min
TYP LEKCJI: Ćwiczeniowa
DATA: 09.12.2012
OSOBA PROWADZĄCA: Marta Borowska
TEMAT: Technika płukania ucha.
CELE KSZTAŁCENIA:
CEL OGÓLNY:
Student zdobędzie umiejętność z zakresu płukania ucha.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Student potrafi:
      omówić istotę zabiegu
      określić cel zabiegu
      wymienić wskazania do zabiegu
      wyjaśnić przeciwwskazania do zabiegu
      scharakteryzować zasady obowiązujące przy wykonywaniu zabiegu
      omówić niebezpieczeństwa związane z zabiegiem
      przygotować pacjenta do zabiegu
      przygotować zestaw do zabiegu
      samodzielnie wykonać zabieg
      zapewnić pacjentowi wygodę i bezpieczeństwo
      obserwować chorego podczas wykonywania zabiegu
      uporządkować zestaw
      udokumentować wykonanie zabiegu
      przyjmować odpowiedzialność za swoje działanie
METODY DYDAKTYCZNE:
      wykład konwersatoryjny
      pokaz czynności
      ćwiczenia
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
      sprzęt niezbędny do wykonania zabiegu
Cel
Materiał dydaktyczny
Metody
Środki dydaktyczne
Czas min.
1.
Czynności organizacyjno- przygotowawcze:
      przywitanie
      przedstawienie się
      sprawdzenie listy obecności
      sprawdzenie przygotowania do zajęć
      podanie tematu i celu zajęć
5
2.
Wprowadzenie do tematu lekcji:
      omówienie istoty zabiegu
      określenie celu zabiegu
      wymienienie wskazań do zabiegu
      wyjaśnienie przeciwwskazań do zabiegu
      omówienie obowiązujących zasad w czasie wykonywania czynności
      omówienie niebezpieczeństw związanych z
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!