ikona pliku doc

Konspekt notatki

Protokół


  170 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 170
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.00 kB.


PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘC PRAKTYCZNYCH
Ogniwo zajęć/ czas trwania
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Stworzenie ładu zewnętrznego, 2 min.
Przywitanie grupy, przedstawieni się, sprawdzenie listy obecności.
Zajęcie miejsc, zgłoszenie obecności.
Zapoznanie studentów z celami zajęć,
4 min.
Podanie tematów i celów zajęć.
Rozdanie testów do wypełnienia.
Zapoznanie z celami zajęć.
Wypełnienie testów.
Opracowanie nowego materiału,
8 min.
Wykładowca omawia:
- definicje
- cele bandażowania
- rodzaje bandaży
- rodzaje obwojów
- rodzaje bandażowania
- Zasady bandażowania
- Zestaw do bandażowania
- Przygotowanie pacjenta do bandażowania
- Bandażowanie kolana (rozbieżny, zbieżny)
- Omówienie potencjalnych powikłań przy wykonywaniu bandażowania
- Algorytm
- Anegdota związana z tematem.
Słucha.
Notuje nowe informacje.
Kształtowanie umiejętności i nawyków,
40 min.
Wzorcowy pokaz bandażowania kolana:
- żółwiowy zbieżny
- żółwiowy rozbieżny.
Podział studentów na 2 grupy.
Polecenie wykonanie czynności bandażowania.
Przekazanie grupom algorytmu.
Kontrola i korygowanie błędów.
Zachęcanie do doskonalenia umiejętności.
Obserwuje wykonywany pokaz, zapamiętuje kolejność wykonywanych czynności.
Tworzą grupy.
Podejmują pierwsze próby bandażowania kontrolowane i korygowane przez wykładowcę.
Ewaluacja zajęć,
3 min.
Zaprezentowanie nowości w zakresie materiałów opatrunkowych.
Podsumowanie zaangażowania studentów w zajęcia.
Słuchają.
Zapoznają się z nowymi środkami opatrunkowymi.
Zapoznają się z opinią nauczyciela.
Zadanie pracy domowej,
3 min.
Prośba o utrwalenie tematu z zakresu bandażowania kończyny dolnej i przygotowanie do kolejnych zajęć (bandażowanie głowy).
Zapoznanie się z tematem pracy domowej.
Podpis hospitującego…………………………………… Podpis hospitowanego……
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!