ikona pliku docx

konspekt notatki

konspekt do zajęć teoretycznych


  133 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 133
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.87 kB.


Konspekt do zajęć teoretycznych

Miejsce zajęć: Uniwersytet medyczny w Lublinie

Nazwiska osób prowadzących:

Przedmiot: Pielęgniarstwo internistyczne

Dział programowy: Pielęgnowanie w chorobach układu endokrynologicznego

Temat lekcji: Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą

Temat lekcji następnej: Pielęgnowanie pacjentów z nadczynnością tarczycy

Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu.

Cel: Student potrafi rozpoznać problemy pielęgnacyjne w cukrzycy i wybrać odpowiedni sposób ich rozwiązywania

Metody nauczania:

 metoda podstawowa- wykład

metoda dodatkowa- praca w grupach

Cele szczegółowe:

Sfera poznawcza

Student:

-zdefiniuje pojęcie  cukrzycy

-omówi  klasyfikację cukrzycy wg. WHO

-opisze obraz kliniczny cukrzycy

- wymieni powikłania cukrzycy

-poda  metody leczenia

-omówi istotę  leczenia dietetycznego

-określi ważność wysiłku fizycznego w leczeniu cukrzycy

-omowi istotę leczenia farmakologicznego

- wymieni  zasady samokontroli w cukrzycy

-poda podstawowe problemy pielęgnacyjne pacjentów z cukrzycą

-poda sposoby rozwiązania problemów pielęgnacyjnych

 

Student rozumie

- mechanizm powstawania i działania cukrzycy

-różnice stanów pomiędzy hipoglikemia a hiperglikemią

-mechanizm działania leków przeciwcukrzycowych

-różnice wartości  glikemi w kryteriach diagnostycznych zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

- związek między sytuacją społeczno-zdrowotną pacjenta a zadaniem pielęgniarki

Strefa umiejętności

Student umie:

- ustalić problemy pielęgnacyjne w cukrzycy

-wyznaczyć cel opieki

-zaplanować działania pielęgnacyjne

- zaplanować działania edukacyjne

- opracować dietę dla pacjenta

-modyfikować dawki insuliny

Strefa aktywna

Student jest:

-zmotywowany do samodzielnego wzbogacenia  wiedzy na temat cukrzycy

-przekonany o istocie roli pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjentów z cukrzycą

-uzmysłowiony o roli pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do samokontroli i samoakceptacji

Planowy przebieg zajęć

Ogniwo

Czas realizacji zajęć

Kolejne zadania do realizacji

Czynności nauczyciela

Czynności studenta

Uwagi

Stworzenie ładu zewnętrznego i  wewnętrznego

2 min.

Sprawdzenie gotowości słuchaczy do zajęć

Sprawdzenie obecności

Sprawdzenie listy obecności

Zgłoszenie swojej obecności

Rozpoczęcie od imion

Uświadomienie celów i zadań zajęć dydaktycznych

10 min.

Podanie tematu zajęć

Zaprezentowanie celów kształcenia

Przedstawienie planu, według którego będą realizowane nowe treści kształcenia

Podanie celów głównych i szczegółowych

Uważne słuchanie  i zapisanie w zeszycie przedmiotowym

Tempo dostosowane do osób notujących

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.87 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!