ikona pliku docx

konspekt notatki

Udzielanie pomocy przed medycznej w nagłym zatrzymaniu krążenia


  165 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 165
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 276.33 kB.


PLAN KONSPEKT

1. Temat zajęć:   Pierwsza pomoc w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK).

2. Adresat: Młodzież gimnazjalna.

3. Czas realizacji zajęć: 60 minut.

4. Cele lekcji:

  1.  dziedzina poznawcza:

Uczeń zdefiniuje NZK,  poda najczęstsze przyczyny, zna objawy, wyliczy ogniwa łańcucha przeżycia, zna algorytm BLS.

  1.  dziedzina psychoruchowa:

Uczeń rozpozna nagłe zatrzymanie krążenia, poprawnie wykona resuscytację krążeniowo oddechową na fantomie, udzieli pierwszej pomocy poszkodowanemu w nagłym zatrzymaniu krążenia według algorytmu BLS.

  1.  dziedzina afektywna:

Uczeń czynnie reaguje w przypadku nagłego zatrzymania krążenia,

postępuje według algorytmu, dba o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego w miejscu zdarzenia.

5. Środki dydaktyczne: Rzutnik, folie, fantom do BLS, środek dezynfekcyjny, maseczki, materac.

6. Bibliografia:

D. Sprigings, Ostry dyżur, Wydawnictwo Naukowe PWN,

T. Widomska Czekajska, Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska, PZWL

Opracowanie: Adrian Haręzga

Czas

Ogniwo

Metoda

Przebieg lekcji

Uwagi

5 min

Uświadomienie celów kształcenia

Pogadanka

Witam jestem Adrian i przeprowadzę dzisiaj z wami zajęcia, których tematem jest pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia. Jak dobrze wiecie umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest dziś bardzo ważna. Jednakże ludzie nie udzielają pomocy poszkodowanym ponieważ się boją, wstydzą, może nie potrafią lub mają obrzydzenie. Otóż chciałbym wam uświadomić, że każdy dzisiaj ma prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyjątkiem
są sytuacje, w której  nasze życie lub zdrowie może być zagrożone. Nie należy bać się konsekwencji prawnych związanych ze złym udzielaniem pomocy,
ważne że chcieliśmy kogoś uratować. Pierwsza pomoc to szereg bardzo prostych a jakże cennych czynności, dzięki którym możecie uratować komuś życie. Spośród nich najważniejszy jest czas. Zapamiętajcie, że czas warunkujący przeżycie wynosi tylko 4 minuty
od zatrzymania krążenia, z każdą dodatkową minutą zachodzą nieodwracalne zmiany.

35 min

Poznawanie nowych faktów

Wykład
z el. pogadanki

Przedstawienie roli układu krążenia, oddechowego
i nerwowego.

O życiu człowieka decydują trzy układy: oddechowy, nerwowy i krążeniowo naczyniowy tworzące tzw. triadę przeżycia, którą obrazuje folia. Bez siebie nawzajem nie są w stanie pracować, a gdy zostanie mocno zaburzona lub całkowicie zatrzymana praca jednego z nich kolejne w krótkim czasie również będą niewydolne. Układ oddechowy pełni rolę stacji przeładunkowej, w której podczas wymiany gazowej tlen ładowany jest na wagoniki, których funkcję pełnią krwinki czerwone. Jednocześnie podczas załadunku tlenu rozładowywany jest dwutlenek węgla.
Rolę lokomotywy przesuwającej wagoniki
po wszystkich stacjach (komórkach, tkankach
i narządach) pełni serce będące pompą.
Jednostką zarządzającą całością transportu po stacjach jest dyspozytor CUN mieszczący się w mózgu.
Jeśli dojdzie do wypadku wagoników czyli krwotoku transport tlenu do stacji jest zmniejszony bądź całkowicie zatrzymany.
Stacje czyli tkanki i narządy w tym płuca, serce i mózg
nie otrzymają tlenu i nie będą mogły pracować.
Serce nie będzie przewozić tlenu dalej, mózg przestanie zarządzać transportem a płuca nie załadują tlenu
na wagoniki i nie rozładują dwutlenku węgla.
Dojdzie do NZK.

Definicja  nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Statystyki.

Jest to stan, w którym następuje ustanie czynności serca jako pompy, prowadzące do zgonu, któremu można zapobiec, jeżeli natychmiast podejmie się odpowiednie działania. NZK to główna przyczyna zgonów
i w populacji europejskiej dotyczy około 700 tysięcy osób w ciągu roku. Nagłe zatrzymanie krążenia jest stanem nieprzewidywalnym i może się przytrafić praktycznie każdemu w dowolnym momencie i miejscu. Ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia rośnie wraz
z wiekiem. Mimo, że zwykle przyczyną są głównie choroby serca, wiele ofiar tego stanu nigdy wcześniej nie miało jakichkolwiek problemów z sercem. Zaburzenia pracy układu krążenia, a także oddechowego i CUN, prowadzące do zatrzymania krążenia pochodzą
z nich samych. NZK związane z układem oddechowym powodowane są przez utonięcia, alergie, astmę, próby samobójcze; z układem nerwowym to wszelkie zatrucia np. tlenkiem węgla; a od strony układu krążenia
to krwotoki, choroba wieńcowa lub nadciśnienie tętnicze.

Jeśli znamy przyczyny prowadzące do nagłego zatrzymania krążenia, możemy z łatwością wyobrazić sobie jakiego rodzaju objawy wystąpią u osoby w tym stanie.  Osobę będącą w NZK rozpoznajemy
po sprawdzeniu 3 najważniejszych objawów
(wszystkie 3 muszą wystąpić):

- utrata przytomności (poszkodowany nie reaguje
na bodźce - dotyk i głos),

- brak oddechu (kontrola oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych przez 10 sekund),

- brak oznak krążenia (osoba jest sina, ma bladą zimną skórę). W przypadku niezareagowania na ten stan występuje zasinienie dystalnych części ciała.

Jak doskonale widzimy muszą wystąpić objawy
ze wszystkich elementów triady.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 276.33 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!