ikona pliku doc

Konpekt pracy Plastyka notatki

Konspekt pracy na lekcji plastyki w klasie 4 - światłocień w rysunku, należy dopracować cele operacyjne :)


  190 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 190
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39.50 kB.


Konspekt pracy na lekcji plastyki
w klasie VI
Temat: Światłocień w rysunku

Opracowały:
Judyta Bosak i Katarzyna Brud
Pedagogika gr. C1

TEMAT: Światłocień w rysunku
KONSPEKT LEKCJI PLASTYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
CZAS TRWANIA - 45 min.
CELE DYDAKTYCZNE: 
- poznanie pojęć: rysunek linearny, rysunek światłocieniowy, cień rzucony, cień 
własny, światłocień. 
- Umiejętne zastosowanie światłocienia w rysunku.
- Kształcenie umiejętności posługiwania się techniką rysunkową.
CEL WYCHOWAWCZY: 
- kształcenie postaw estetycznych przez uwrażliwienie na wartości formy artystycznej dzieł sztuki, oraz na piękno otaczających ucznia przedmiotów.
METODY PRACY - pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne. 
FORMA PRACY - zespołowa i indywidualna praca uczniów.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE - przykładowe prace innych uczniów zawierające światłocień np: martwa natura w rysunku, książki: "SZTUKA I TY", "Szymon Kobyliński uczy rysować", fotografie,
TECHNIKA - rysunek ołówkiem, węglem, sepią - z zastosowaniem kreski
TOK LEKCJI: 
1. WPROWADZENIE DO LEKCJI - czynności organizacyjne, podanie głównego celu lekcji - co to jest światłocień i jak go umiejętnie stosować w rysunku?
Np.: należy najpierw zaznaczyć w rysunku linearnym najciemniejsze miejsca by móc zaplanować rozłożenie i intensywność cieni jaśniejszych, Nie należy cieniować pracy rozcierając węgiel czy też ołówek, lecz stosując poznany już wcześniej środek plastyczny, jakim jest kreska
2. POKAZ MATERIAŁU POGLĄDOWEGO: 
- demonstracja plansz dotyczących światłocienia;
- obserwacja różnych przedmiotów poprzez kierowanie sztucznego źródła światła z różnych stron;
3. PYTANIA, DYSKUSJA: 
- uczniowie wymieniają rodzaje oświetlenia i źródła światła, dochodzą do wniosku, że głębię - trzeci wymiar mogą uzyskać w rysunku poprzez zastosowanie światłocienia, a światłocień przedstawią
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!