ikona pliku doc

konflikty społeczne w zakładzie pracy notatki

Konflikty społecznbe wzakładzie pracy


  55 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 55
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43.00 kB.


Waldemar Lech
WSZiB Poznań
Administracja zaoczna
SUM sem. I gr. I

Praca zaliczeniowa z przedmiotu
Socjologia pracy
dr L. Urbański
Konflikty społeczne w zakładzie pracy - przyczyny, skutki i rodzaje konfliktów.
      W każdej organizacji społecznej, nawet bardzo dobrze zarządzanej, występuje różnica zdań poglądów na problemy oraz sposobów ich rozwiązywania. Różnica ta wynika z odmiennych osobowości ludzi, ich poglądów przekonań, wartości oraz celów do jakich dążą.
      Każda organizacja wymusza określony sposób zachowania w grupie społecznej. Istnieją w niej zasady podporządkowania określonym normom, wartościom, zwyczajom. Lekceważenie, nie podporządkowywanie się regułom funkcjonujących w danej organizacji prowadzi do trwałego konfliktu.
      Pod pojęciem konfliktu rozumiemy, każdą taka sytuację, której źródła tkwiące w człowieku (i) lub w jego otoczeniu, wzbudzają w nim silne napięcia i motywują go do zachowań mających na celu usunięcie tego stanu rzeczy poprzez:
      zmianę danej sytuacji
      przystosowane się do niej
      uniezależnienie się od niej.
W ujęciu socjologicznym konflikt następuje wówczas, gdy następuje ograniczona ilość środków do której dążą poszczególne grupy społeczne.
Konflikt w organizacji oznacza natomiast spór dwóch lub więcej członków albo grup wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowanie odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń. Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych.
W praktyce kierowania zespołami ludzkimi za konflikt uważa się wszelkie różnice zdań i poglądów oraz drobne napięcia między pracownikami i ocenia się je jednoznacznie negatywnie. Wynika to z utrwalenia się autokratycznego stylu kierowania, w którym wygasza się energię społeczną. Pracownicy wówcz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!