plik doc

metody wychowania

metoda, modelowania. metoda, karcenia, metoda, nagradzania,
Metody wychowania- systematycznie stosowane sposoby postępowania wychowawczego lub powtarzalne czynności zmierzające do urzeczywistnienia celów, jakie stawia sobie wychowawca. Metody wychowania określa się również jako świadomie i konsekwentnie stosowany sposób oddziaływania pedagogicznego na jednostkę, grupę lub zbiorowość, dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego. Wybór metody zależy od: - wiek, płeć, predyspozycje psy...

plik docx

pedagogika

praca zaliczeniowa z pedagogiki na studiach pomostowych pielęgniarskich

PEDAGOGIKA-obejmuje zespół nauk o wychowaniu ,istocie, celach, treściach ,metodach, środkach ,formach, organizacji procesów wychowawczych. Ukierunkowana głównie na dzieci i młodsze pokolenie ,które dzięki oddziaływaniom procesów wychowawczych powinno osiągnąć pozytywny rozwój osobowości

ukształ...

plik doc

Współpraca z rodzicami w przedszkolu

Współpraca z rodzicami
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Formy współpracy rodziców z nauczycielem na podstawie Przedszkola nr w Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania SPIS TREŚCI Spis treści………………………………………………………………….….………2 Wstęp……………………………………………………………………….……..…..3 Rozdział I. Współpraca rodziców z przedszkolem……………………………....…4 1.2. Formy współpracy nauczycieli z rodzicami………………………………..……..7    ...