plik docx

Kompetencje nauczyciela


    Nauczyciel według W. Okonia to osoba, która jest wykwalifikowana do nauczania i wychowywania dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauczyciel kształci, wychowuje, rozwija znajdujących się pod jego opieką uczniów (dzieci, młodzież, dorosłych). Efekt jego pracy zależy między innymi od uczniów, programu edukacji (tj. kształcenia i wychowania) oraz od jej zewnętrznych warunków, lecz przede wszystkim od samego nauczyciela. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987...

plik doc

metody wychowania

metoda, modelowania. metoda, karcenia, metoda, nagradzania,
Metody wychowania- systematycznie stosowane sposoby postępowania wychowawczego lub powtarzalne czynności zmierzające do urzeczywistnienia celów, jakie stawia sobie wychowawca. Metody wychowania określa się również jako świadomie i konsekwentnie stosowany sposób oddziaływania pedagogicznego na jednostkę, grupę lub zbiorowość, dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego. Wybór metody zależy od: - wiek, płeć, predyspozycje psy...

plik docx

pedagogika

praca zaliczeniowa z pedagogiki na studiach pomostowych pielęgniarskich

PEDAGOGIKA-obejmuje zespół nauk o wychowaniu ,istocie, celach, treściach ,metodach, środkach ,formach, organizacji procesów wychowawczych. Ukierunkowana głównie na dzieci i młodsze pokolenie ,które dzięki oddziaływaniom procesów wychowawczych powinno osiągnąć pozytywny rozwój osobowości

ukształ...