ikona pliku doc

Koncepcja rozwoju wg Eriksona notatki


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,50 kB.


Koncepcja rozwoju ego wg Eriksona
      Koncentruje się wokół epigenezy (określone fazy rozwoju pojawiają się w określonym czasie). Etapy rozwoju dotyczą struktury osobowości ego – człowiek rozwija się w oparciu o zaprogramowany program oraz środowisko zewnętrzne. Przejście do kolejnego etapu umożliwia pozytywne rozwiązanie konfliktów.
      Ogólne założenia koncepcji:
- człowiek rozwija się zgodnie z zasadą epigenezy według gotowego planu
- motorem rozwoju jest konflikt między tendencjami progresja <==> regresja
- motorem rozwoju i patologii jest działanie pierwiastka męskiego i żeńskiego
- kryzys rozwojowy: sprzeczność pomiędzy wymaganiami organizmu, psychiką
a wymaganiami społecznymi okres przejściowy w cyklu życia wymagający zmian
- Fazy kryzysu - początkowa powstania sprzeczności, faza szczególnej wrażliwości
(ryzyko patologii), faza rozwiązania kryzysu. Wynik nowe funkcje ego zostają
włączone do dotychczasowych osiągnięć. Patologia to nierozwiązane kryzysy w
ciągu życia, i ich konsekwencje
- zdrowie - to pomyślnie przebiegający proces psychospołecznego rozwoju ego, w którym człowiek zdobywa sukcesywnie podstawowe zdolności
- osiem faz 1) nadzieja i zaufanie do świata i przyszłości - lęk, nieufność 2) autonomia - wstyd i zwątpienie, 3) inicjatywa- poczucie winy, 4) produktywność - poczucie niższości, 5) tożsamość - rozproszenie tożsamości, 6) intymność - izolacja, 7) generatywność - stagnacja, integralność rozpacz.
2) Stadia rozwoju EGO:
- niemowlęctwo (0- 1)- kryzys między ufnością a lękiem, teoria przywiązania, rozwija się nadzieja. Dziecko uzależnione jest od innych, którzy zapewniają mu jedzenie, wygodę, ciepło. Jeżeli potrzeby te nie będą spełnione, dziecko nigdy nie nabierze ufności niezbędnej do życia. Efektem są problemy w nawiązywaniu kontaktów. Wartością jest nadzieja.
- wczesne dzieciństwo (1- 3)- kryzys między niezależnością, a wsty
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!