ikona pliku doc

Koncepcja poznawcza w uczeniu się notatki

Referat na temat: Wybierz i scharakteryzuj jedno z podejść psychologicznych, które jest według Ciebie najskuteczniejsze dla Twojego rozwoju.


  430 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 430
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.50 kB.


TEMAT A: Wybierz i scharakteryzuj jedno z podejść psychologicznych, które jest według Ciebie najskuteczniejsze dla Twojego rozwoju.
W trakcie rozwoju psychologii pojawiały się różne sposoby myślenia o możliwości wyjaśniania zachowania człowieka. Niektóre koncepcje starają się wyjaśniać zachowanie instynktami i popędami będącymi "mechanizmami psychicznymi", "modułami bodziec-reakcja" ukształtowanymi w toku ewolucji (jak np. psychologia ewolucyjna), albo też będącymi jakąś formą biologicznej energii, czy siły dążącej do utrzymania równowagi (jak np. psychologia dynamiczna). Inne koncepcje starają się wyjaśniać zachowanie prawami warunkowania i rozkładem wzmocnień (jak behawioryzm).
Jednak według mnie, najskuteczniejszą dla mojego rozwoju jest koncepcja poznawcza, której twórcami byli m. in. Bruner, Simon i Tomaszewski. W tym podejściu próbowano stworzyć portret psychologiczny, który odpowiadałby faktom empirycznym, jednocześnie był mniej mechaniczny od behawioryzmu i mniej kliniczny od psychoanalizy.
Koncepcja ta nie jest zbyt jednolita, ale wspólnym rdzeniem wszystkich jej wersji jest twierdzenie, że człowiek jest samodzielnym podmiotem, który w dużej mierze decyduje o sobie, działa na ogół świadomie. W toku życia przyjmuje, przechowuje, interpretuje i przekazuje za pomocą języka informacje, inaczej wiedzę lub dane i nadaje im wartość (znaczenie, sens). Psychologia poznawcza zajmuje się głównie badaniem struktur i procesów poznawczych, stara się wyjaśniać zachowanie człowieka tym, w jaki sposób postrzega rzeczywistość, zapamiętuje informacje. W myśl tej teorii jednostka myśli analitycznie i twórczo, prowadzi dyskurs z innymi ludźmi dzięki kompetencjom umysłu, jest sprawcą, podejmuje działania celowe i sprawuje nad nimi poznawczą kontrolę.
Ważną role w tym podejściu psychologicznym pełnią struktury poznawcze (inaczej: reprezentacja poznawcza, schemat poznawczy), czyli
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!