ikona pliku docx

komunikowanie polityczne notatki

notatki z wykładów


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,65 kB.


                     Komunikowanie polityczne

  1.  Pojęcie komunikowania politycznego.

Pojęcie komunikowania polit. Pojawiło się w II poł. XXw., wcześniej używano słowa „propaganda”. Uważano jednak, że propaganda jest charakterystyczna dla systemów totalitarnych ,natomiast w ustrojach demokratycznych politycy i partie komunikują się ze społeczeństwem.

*Komunikowanie polityczne to proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy podmiotami polityki połączonymi relacjami władzy, walki i współpracy.

*komunikowanie polityczne rozumiane jako część komunikowania publicznego (moment wyborów).

 2. Modele komunikowania politycznego.

     Możemy wyróżnić następujące modele :

*Model propagandowy- jednokierunkowy przepływ informacji, hierarchizacja ról społecznych, odwołujących się do emocji.

*Model marketingowy- odwoływanie się do tradycyjnych narzędzi marketingowych w celu stworzenia komunikatu zgodnego z oczekiwaniami społecznymi.

*Model dialogowy- debata publiczna, wymiana argumentów w celu osiągnięcia społecznego konsensusu.

*Model interaktywny- interakcje pomiędzy komunikatem a publicznością w określonych kontekstach społecznych i kulturowych, następuje wymiana ról pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatorów,co tworzy nowe jakości i rozwija proces komunikowania.

3. Mediatyzacja polityki.

*W dzisiejszym świecie rola mediów masowych wzrosła do rangi potężnego i aktywnego aktora politycznego, który kreuje własne przekazy i realnie kształtuje postawy i zachowania obywateli i polityków

*Rewolucja audiowizualna wywarła wielki wpływ na politykę i jej efektem jest pojawienie się nowego modelu komunikowania polit. i społ., który charakteryzuje się mediatyzowanymi formami komunikowania, zmianą technik przekazu wraz z rozwojem telewizji

*Problem mediatyzacji polityki pojawił się po II wojnie światowej, gdy politykom przy użyciu mediów zaczęły towarzyszyć nowe i coraz bardziej różnorodne techniki perswazyjne

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,65 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!