plik odt

analiza komunikacji werbalnej i niewerbalnej

analiza komunikacji werbalnej i niewerbalnej na przykładzie Andrzeja Leppera

Public Relations – semestr 2009/2010
Analiza komunikacji werbalnej i niejęzykowej Andrzeja Leppera.
Sposób w jaki postrzegamy daną osobę tylko w nieznacznym stopniu zależy od przekazywanych przez niego treści, a zatem tego co mówi. Znacznie większą rolę odgrywa sposób mówienia, np. ton, natężenie głosu, najistotniejsz...

plik pdf

Błędy w komunikacji

Błędy w komunikacji.
Patrycja Śnieżek, 1TF Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia „Zaburzenia w komunikowaniu” „Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny” John D. Rockefeller Większość naszego czasu spędzamy na komunikowaniu się z innymi. Kiedy rozmawiamy z kimś przez telefon, przemawiamy publicznie, odpowiadamy na pocztę elektroniczną lub rozmawiamy z przyjaciółmi, komunikujemy się i tworzymy...

plik pdf

Błędy w komunikacji

Błędy w komunikacji interpersonalnej.
Patrycja Śnieżek, 1TF Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia „Zaburzenia w komunikowaniu” „Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny” John D. Rockefeller Większość naszego czasu spędzamy na komunikowaniu się z innymi. Kiedy rozmawiamy z kimś przez telefon, przemawiamy publicznie, odpowiadamy na pocztę elektroniczną lub rozmawiamy z przyjaciółmi, komunikujem...

plik doc

Nauki o organizacji

Podejście systemowe. Obszary wiedzy nauk o organizacji. Formy organizacyjno-prawne.
1)Funkcje i myślenie menedżera - miarą skutecznego menedżera jest to, w jaki sposób: ustala cele,organizuje działania,motywuje i informuje pracowników,ocenia wydajność pracy,dba o rozwój pracowników.skuteczny menedżer to człowiek systematyczny. Dąży do tego, by jego działania były zgodne z oczekiwaniami i skupia się na rezultatach. Najpierw szuka dobrych stron, nie zaczyna od  słabości.Skuteczny menedżer us...

plik rtf

Media a społeczeństwo, manipulacja

Rola masmediów a rzeczywistość
SZKOŁA POLICEALNA NR‭ ‬2‭ ‬PRACOWNIKÓW‭ MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH‭ W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK:‭ ‬OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA P‭ ‬R‭ ‬A‭ ‬C‭ ‬A‭ ‬ S‭ ‬E‭ ‬M‭ ‬E‭ ‬S‭ ‬T‭ ‬R‭ ‬A‭ ‬L‭ ‬N‭ ‬A‭ Przedmiot‭ ‬ -‭ ‬ WYBRANE ZAGODNIENIA Z SOCJOLOGII ‎ ‏ Temat pracy‭ ‬ – „ Media‭ ‬– ich rola i oddziaływanie na‭ ‬społeczeństwo‭ ” Praca napisana pod kierunkiem:‎ ‏ mgr‎ ‏ SEWERYNA‎ ‏PROKOPIUKA ‎ ‏Pracę napisała:‭ ‬ Katarzyna Stępnik Media‭ ‬– ich rola...

plik doc

STRUKTURA SPOŁECZNA

notatki sporządzone z tekstu
STRUKTURA SPOŁECZNA – Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej” Pojęcie struktury społecznej jako układu pionowego konkretyzuje się w różnych postaciach. Najbardziej doniosłym społecznie ujęciem społecznej stratyfikacji jest jednak ujęcie dychotomiczne: podział społeczeństwa na dwie główne grupy, na tych, co są u góry, i tych, co na dole. Można wyróżnić trzy zasadnicze aspekty owej dychotomii, odpowiadające trzem kategoriom przywilejów górnej warstwy:...

plik docx

stosunki interpersonalne

konflikty w pracy konsekwencją niezdrowych stosunkow interpersonalnych

Stosunki interpersonalne

Człowiek od samego początku swojego istnienia odbiera bodźce/informacje ze środowiska zarówno fizycznego, jak i społecznego. Mniej lub bardziej intencjonalnie funkcjonuje w różn...