ikona pliku pdf

Komorowe zaburzenia rytmu serca notatki

Standardy według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


  1047 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1047
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 177,20 kB.


Standardy PTK
KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA Opracowane przez Komisję: Przewodnicząca: Prof. Maria Trusz-Gluza Śląska Akademia Medyczna - Katowice Prof. Andrzej Dąbrowski Wojskowa Akademia Medyczna - Warszawa Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach Akademia Medyczna - Szczecin Dr hab. Piotr Kułakowski Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Warszawa Prof. Marian Markiewicz Akademia Medyczna - Lublin Prof. Włodzimierz Musiał Akademia Medyczna - Białystok Prof. GraŜyna Świątecka Akademia Medyczna - Gdańsk Prof. Grzegorz Opolski Akademia Medyczna - Warszawa Dr hab. Adam Torbicki Akademia Medyczna - Warszawa Dr hab. Franciszek Walczak Instytut Kardiologii - Warszawa Dr med. Anna Wnuk-Wojnar Śląska Akademia Medyczna - Katowice • Leczenie przyczynowe Przyczyny zaburzeń rytmu Schemat postępowania terapeutycznego • Leczenie ostrych komorowych zaburzeń rytmu Zasady ogólne Jednokształtny częstoskurcz komorowy Wielokształtny częstoskurcz komorowy Okołozawałowe niemiarowości komorowe • Leczenie przewlekłych komorowych zaburzeń rytmu Zasady ogólne Łagodne komorowe zaburzenia rytmu Potencjalnie złośliwe komorowe zaburzenia rytmu Złośliwe komorowe zaburzenia rytmu • Jak kontrolować leczenie przeciwarytmiczne arytmii komorowych? • Dawkowanie leków przeciwarytmicznych • Wpływ leków przeciwarytmicznych na EKG, czynność lewej komory i zagroŜenie proarytmią
Diagnostykę i terapię komorowych zaburzeń rytmu serca cechuje stały postęp wynikający z: 1. rozpowszechnienia 24-godzinnego systemu monitorowania EKG metodą Holtera i badań elektrofizjologicznych,
2. wprowadzenia nowych leków przeciwarytmicznych oraz, co waŜniejsze, lepszego poznania właściwości uprzednio stosowanych leków, 3. zastosowania róŜnych niefarmakologicznych metod terapii (przezskórna ablacja, leczenie operacyjne, wszczepienie róŜnych odmian stymulatorów serca oraz defibrylatorów-kardiowerterów). Nowoczesna diagnostyka wykazała wszechobecno
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 177,20 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!