ikona pliku odt

kolokwium z psychologii notatki

notatki na kolokwium z psychologii


  221 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 221
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.10 kB.MATERIAŁ NA KOLOKWIUM Z PSYCHOLOGI – ĆWICZENIA
Portret człowieka wg
Koncepcja Humanistyczna – inaczej psychologia „ja”
Przedstawiciel – Abraham Maslow – amerykański psycholog
Psychologia humanistyczna skupia się na człowieku, który obserwuje, planuje, wnioskuje.
Psychologowie humanistyczni największą wagę przywiązują do badań aktualnego doświadczenia.
Założenia koncepcji humanistycznej :
człowiek to unikatowa całość składa
się z 2 podsystemów „ja” i
„organizm”
człowiek z natury jest dobry
ludzkie zachowanie uwarunkowane jest przez teraźniejszość, aktualne przeżycia, doświadczenia
człowiek dąży do samorealizacji
Wady i zalety koncepcji humanistycznej
zalety
- rozszerzenie wiedzy na temat dążeń człowieka
- podkreślenie pozytywnych przeżyć
wady
- zastrzeżenie budzi pogląd, ze człowiek jest z natury dobry – fakty dowodzą, że dopiero wpływ środowiska i własne przekonania decydują o tym czy człowiek zostanie dobry czy zły
- humaniści nie odkryli wcale ludzkiej natury, pokazali raczej jaki człowiek powinien być
Koncepcja Behawiorystyczna
Przedstawiciele kładli nacisk na obserwacje zachowania ludzkiego, oraz na zmiany w zachowaniu u ludzi i zwierząt pojawiające się na skutek pewnych sytuacji.
Przedstawiciel Iwan Pawłow – rosyjski filozof
Założenia koncepcji behawiorystycznej :
system kar i nagród decyduje o tym czego człowiek unika i do czego dąży
procesy psychiczne w żaden sposób nie wpływają na człowieka
Człowiek wg behawiorystów działa w myśl S=R
bodziec = reakcja
Zachowanie człowieka kierowane jest przez system kar i nagród (wzmocnień pozytywnych i negatywnych)
wzmocnienia pozytywne (nagrody) – doprowadzają do pożądanego i korzystnego zachowania mogą nimi być : pokarm, wynagrodzenie, uznanie społeczne, awans, podziw
wzmocnienia negatywne (kary) – to bodźce awersyjne takie jak : złe stopnie, kary pieniężne, pozbawienie pokarmu
Behawioryzm cechują dwa podstawowe pojęcia :
warunkowanie klasyczne – dotyczy procesów dzięki którym uczymy się kojarzyć pewne zdarzenia z innymi zdarzeniami. Eksperyment Pawłowa – na psach, które śliniły się na widok pokarmu, Pawłow zaczął podawać im pokarm wcześniej (0,5 s) dzwoniąc dzwonkiem. Po kilkakrotnym powtórzeniu psy się śliniły tylko jak dzwonił dzwonek, nie potrzeba było już pokarmu.
Warunkowanie instrumentalne – skupia się na tym, co reaganizmy robią w swoim środowisku. Eksperyment Skinner – głodny szczur umieszczony w skrzynce, biega i
przypadkowo naciska dźwigienkę – wysypuje się pokarm. Po wielu próbach szczur uczy się że naciśnięcie dźwigienki powoduje pojawienie się pokarmu
Wady i zalety koncepcji behawiorystycznej :
zalety
- dzięki metodzie behawioralnej można leczyć fobie i lęki
- behawioryści ukazują jak ważny jest odpowiedni dobór kar i nagród
wady
- traktowanie człowieka przedmiotowo
- większość badań była przeprowadzona na zwierzętach
Psychoanaliza wg Freuda
Przedstawiciel – Zygmunt Freud – uważał, że zachowaniem ludzkim kierują dwa popędy

Id – w obszarze
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.10 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!