ikona pliku doc

kolokwium teoretyczne podstawy wychowania notatki

;D


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 85,50 kB.


      Podaj definicje socjalizacji Górniewicza
Wpływ społeczny na jednostkę, który prowadzi do osiągnięcia kompetencji społecznych.
      Co to znaczy, że jednostka zinternalizuje wartości, wzory i normy życia społecznego
Jednostka uznaje za własne i stosuje pewne normy zachowania i obyczaje
      Co to są kompetencje społeczne? (5 przykładów)
Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach uwarunkowanych normami i obyczajami np zachowanie w grupie, teatrze, szkole, szpitalu, lesie
      Co łączy socjalizację z kulturowym wzorem osobowości?
Kulturowy wzór osobowości- wyobrażenie ludzi o tym jak powinna się zachować osoba w różnych sytuacjach społecznych
      Na czym polega zewnętrzny i wewnętrzny aspekt socjalizacji?
      Podaj definicję Kowalskiego (2 zakresy)- socjalizacja
Uspołecznienie       -wchodzenie w kulturę(akulturyzacja)
- kształtowanie osobowości społecznej wyrażającej się w dojrzałości do pewnego uczestnictwa w życiu społecznym      
      Wymień mechanizmy socjalizacji
Rola społeczna, odruch warunkowy, mechanizm kanalizacji, motywy i aspiracje, aspiracje społeczne(zawyżone, wyrównane, zawyżone) procesy identyfikacji i internalizacji
      Opisz mechanizm ról społecznych (uwzględnij elementy roli społecznej)
Pełniona przez jednostkę rola społeczna wyznacza jej pozycję w strukturze grupy, określa jej uprawnienia nadane przez grupę i czynniki zabezpieczenia tych uprawnień oraz obowiązki, jakie musi ona wypełnić
      Opisz mechanizm odruchu warunkowego
Powstaje na podstawie popędu i skojarzonego z nim bodźca. Tworzy się mechanizm, który warunkuje popędowe formy zachowania przystosowujące je do wymagań grupy społecznej.
      Opisz mechanizm motywu i aspiracji
Związany jest z rozwojem zainteresowań jednostki z jej pragnieniami i dążeniami, czyli kulturowo zdeterminowanymi siłami dynamizującymi jednostkę do określonego zachowania się. Motywem nazywa się czynnik popychający ludzi do działania. Charakterystycznym stanem moty
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 85,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!