ikona pliku docx

kolo sokołowska notatki

na koło


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 124.87 kB.


Emilia Rebeka

Cechy sytuacji wychowawczej

istotne dla kształtowania seksualności dziecka

- Syntetycznie

Kształtowanie seksualności dziecka zachodzi w relacji z innymi. Początkowo  są to rodzice, następnie inni dorośli oraz rówieśnicy.

Cechy sytuacji wychowawczej:

DOROSŁY

Wiedza

Cechy osobowości

Umiejętności

(np. komunikacji)

SYSTEM

Rodzina

Szkoła

Klasa

DZIECKO

Wiedza

Cechy

Osobowości

umiejętności

<

RELACJA niesymetryczna

>

Reguły / Zasady

Granice

Jakość cech

Dobra relacja:

  1.  Dziecko ma możliwość doświadczenia siebie jako osoby wartościowej, mającej poczucie sprawstwa, umiejąca wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie, zdolną do ponoszenia konsekwencji swoich zachowań

Opiera się na zdrowych zasadach, wyznaczonych granicach, wychowawca posiada cechy zapewniające mu skuteczne oddziaływanie na wychowanka.

Funkcje reguł panujących w rodzinie:

- kształtowanie postaw, oczekiwań, wartości, celów rodziny, określenie hierarchii, wskazywanie kto ma władzę i autorytet, utrzymanie wzorców komunikacji

Charakterystyka zdrowego systemu reguł:

  1.  Ludzkie ( podtrzymują poczucie własnej wartości, osoby są akceptowane takimi jakimi są)
  2.  Elastyczne(zapewniają zdolność do akceptacji zmian, akceptują zmianę jako źródło rozwoju)
  3.  Wzorce komunikacji charakteryzuje otwartość ekspresja uczuć potrzeb, wymiana informacji między członkami systemu, systemem i światem zewnętrznym jest dozwolona i pożądana

Rodzina zaburzona:

( rodziny z problemem alkoholowym, kazirodczym)

Zasady oparte na podporządkowaniu zachowań jej członków ukrytym i niezdrowym celom.

Odwrócenie uwagi od głównego problemu, ukrycie go przed wszystkimi z zewnątrz i utrzymanie rodziny za wszelką cenę.

Tabu:

Seksualność to temat tabu. Temat nie jest poruszany, kojarzenie seksualności z czymś złym i niewłaściwym. Wzorce komunikacji nie pozwalają na sygnalizowanie potrzeb i właściwą ekspresję uczuć, narażając na frustrację (np. nie można powiedzieć że jest się molestowanym).

…………………………………………………………………………………………………..

Granice jako cecha systemu wychowawczego

Czyli Reguły które określają  dostępność innych  do świata rodziny, osobistych przeżyć, pewnych praw, przywilejów i określonych treści. Wyznaczają zakres możliwości działania w danych warunkach. Sprawiają że świat jest zrozumiały i przewidywalny.

  1.  Pokazując  ich trwałość i niezmienność utwierdza dziecko w poczuciu bezpieczeństwa, stwarza atmosferę zaufania.
  2.  Bez granic dzieci czują się zagubione i przeżywają niepokój

Reguły sztywne

Istnieje groźba że dziecko stworzy szczelne granice, za które rodzic nie będzie mógł zajrzeć. Dostęp do świata przeżyć dziecka jest ograniczony, a samo dziecko będzie miało problemy w kontaktach z innymi ludźmi. W przyszłości skutkuje to niemożnością satysfakcjonującej realizacji w sferze seksualnej z powodu braku umiejętności dzielenia się swoimi potrzebami i uczuciami.

Reguły niejasne (płynne)

Dorośli w tych samych sytuacjach raz zachowują się tak, a raz inaczej dziecko może odczuwać zamęt. Wówczas dziecko może stworzyć swój własny wewnętrzny system reguł co jest szkodliwe np. Będę siadać na kolana starszym panom to oni będą dla mnie mil...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 124.87 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!