plik odt

hms

historia mysli spolecznej
Platon (ok 427-347 p.n.e.) autor Państwa, Polityka i Praw stosował swą idealistyczną metodę do analizy życia społecznego, praw jego rozwoju oraz praw i warunków jego stabilności (jak Comte, Mill, Spencer); zajmował się wspólnotą, nie jednostką (jak sofiści); państwo to trwała organizacja mająca jako całość określone potrzeby i budowę wewnętrzną – doskonałe państwo to te, które jest najpodobniejsze do jednego człowieka (jedna z pierwszych metafor społeczeństwa j...

plik doc

metodologia

badania społeczne w praktyce
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA CZŁOWIEKA A NAUKA  Większość naszej wiedzy zależy od wiary w to, co nam powiedziano       Nauka oferuje nam szczególne podejście do odkrywania rzeczywistości poprzez osobiste doświadczenie za pomocą działalności badawczej       Badania są naturalną działalnością człowieka. Duża część zwykłej działalności badawczej ma na celu wyjaśnianie i przewidywanie wydarzeń.       Dwa istotne źródł...

plik doc

Projekt badawczy

Projekt badawczy, wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego Typ projektu – własny Tytuł projektu badawczego : Młodzież wobec pracy, wyobrażenia i realia. Studium przypadku na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.       Dane wnioskodawcy : Imię i Nazwisko : Anna Kowalska Miejsce, kierunek i rok studiów : Uniwersytet Warm...

plik doc

Badania jakościowe i obserwacja

Mbj
Badania jakościowe Tradycja badań jakościowych Antropologiczne badania terenowe Humanistyka (kulturoznawstwo, etnografia, etnologia, …..) Socjologia Elementy badań jakościowych: Dziennikarstwo Życie codzienne - pogłębiona refleksja nad otaczająca rzeczywistością? Metody ilościowe a jakościowe specyfika badań jakościowych i ilościowych. specyfika danych jakościowych i ilościowych. Rola badań jakościowych Służą do ustalania wytycznych do badań ilościowych (badania jakościow...

plik doc

Współczesny problem społeczny

Praca na temat osób zaginionych jako współczesny problem społeczny.
TEMAT PRACY: Zaginięcia osób jako problem społeczny w Polsce. Środki masowego przekazu coraz częściej dostarczają informacji na temat zaginięcia osoby. Zjawisko to urasta do rangi poważnego problemu społecznego. Od wielu lat, w Polsce(również w wielu krajach) występuje społeczne zjawisko, polegające na tym, że ludzie nagle znikają ze swojego środowiska (rodzinnego, szkolnego, zawodowego) i w dodatku brak jest informa...

plik odt

praca badawcza socjologiaMETODY, NARZĘDZIA
I TECHNIKI BADAŃ
W SOCJOLOGII
Pedagogika
Semestr I
1. WSTĘP
Socjologia – jest to nauka o zjawiskach, procesach społecznych i społeczeństwie, czyli zbiorowości ludzkiej znajdującej się na ograniczonej przestrzeni, współpracującej ze sobą w taki sposób, by zapewnić swym członkom istnienie i rozwój.
Przedmiotem socjologii są zjawiska i procesy zac...

plik doc

ROZMOWA O WIELKIEJ PRZEMIANIE A.KOŹMIŃSKI SZTOMPKA

ROZMOWA O WIELKIEJ PRZEMIANIE ANDRZEJ K KOŻMIŃSKI I PIOTR SZTOMPKA PRACA ZALICZENIOWA
Rozmowa o wielkiej przemianie Znajomy kilkulatek, wwieziony po raz pierwszy na Kasprowy, spojrzał w dół ze zdziwieniem i mądrze powiedział: ?Jaka Polska jest duża!?. Andrzej K. Koźmiński i Piotr Sztompka wybrali podobny punkt obserwacyjny: hotel ?Belvedere? w Zakopanem. Spędzili tam parę dni na rozmowie, którą nagrywali. W świetle wyników okazuje się, że wiele stamtąd widać, może nawet wię...

plik doc

Katolicka nauka Społeczna- socjologia

zagadnienie z KNS-u na socjologii :)
Katolicka Nauka Społeczna Celem społecznego nauczania Kościoła Katolickiego jest: pouczanie błądzącej władzy, (czyli realizowanie funkcji prorockiej), przypominać zasady życia społecznego zgodnych z nauczaniem Chrystusa poprzez dawanie świadectwa swoją działalnością, ukierunkowywać wierzących tak by postępowali zgodnie z nauczaniem kościoła. W rozpoznaniu tego, co dobre, tego co złe, pomaga Katolikom Nauczanie Kościoła. W sprawach społecznych, p...