ikona pliku docx

Klasyczne systemy ochrony zdrowia notatki

.


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.94 kB.


Klasyczne systemy opieki zdrowotnej na świecie

  1. Bismarckowski
  2. Siemaszki
  3. Beveridgea
  4. Rynkowy

a) System Narodowej Służby Zdrowia (model budżetowy (Beveridgea)

Powstał w 1948r. w Wielkiej Brytanii jako NHS (National Health System). Stał się wzorcem dla państw prowadzących politykę bezpieczeństwa socjalnego. Określany jest też jako narodowy  lub usługowy. Opiera się na zaopatrzeniu, a więc głównym źródłem finansowania systemu jest budżet, czyli pośrednio  podatki.

Główne założenia systemu:

państwo jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, realizującym go  za pośrednictwem państwowej służby zdrowia; na szczeblu  centralnym lub samorządowym określa potrzeby zdrowotne i planuje ich wykonanie,

państwo jest płatnikiem, który zakupując u świadczeniodawcy usługi zdrowotne, ustala dla niego budżet,

oraz pracodawcą dla personelu medycznego opłacanego prospektywnie,

w sektorze świadczeniodawców występuje zdecydowana przewaga podmiotów publicznych; mają one

pierwszeństwo w zawieraniu kontraktów; korzystanie ze

świadczeń podmiotów prywatnych niezakontraktowanych wymaga bezpośrednich opłat lub ubezpieczenia

dodatkowego,

uprawnienia do pobierania świadczeń posiada się na podstawie obywatelstwa lub zamieszkiwania w danym  kraju (tzw. rezydenci),

pomimo deklarowanej pełnej dostępności doświadczeń usługi podlegają limitowaniu,

możliwość wyboru świadczeniodawcy przez pacjenta jest ograniczona, może dotyczyć zazwyczaj tylko wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

System funkcjonuje w Irlandii, Danii, Szwecji, Finlandii, we Włoszech, w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze, w Portugalii, na Łotwie, w Estonii, Słowenii, Rumunii, Bułgarii;

b) System ubezpieczeń zdrowotnych (model ubezpieczeniowy Bismarcka)
Powstał w Niemczech w 1883r., kiedy to wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne dla robotników. Kolejne nowelizacje rozszerzały ubezpieczenie na pozostałe grupy zawodowe. System opiera się na ubezpieczeniu powszechnym i ubezpieczeniach dobrowolnych. Działają w nim  publiczne kasy chorych zarządzające składkami przeznaczonymi na finansowanie świadczeń. Składki stanowią określony procent dochodu i są najczęściej ujednolicone (w niektórych systemach ubezpieczyciele ustalają samodzielnie wysokość składek lub opłaty dodatkowe).

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.94 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!